Knalt u ryke of klook: Fortnite-börse by universiteiten

Fortnite spöllen vöär uwe universitaere study. (Foto: Epic Games/Paul Tassi)

Et unwys populaere skeetspel Fortnite höld de jungelüde werldwyd van de stråte en universiteiten spölt dår händig up in. Se beedt nye studenten nu börsen üm vöär öär Fortnite-team te spöllen, want der is seriöös geld an te verdenen. Dat is te leysen by The Guardian.

Yderene tüsken 8 en 18 jår old sal et underwyl al es probeerd hebben of der minstens van ehöyrd hebben: et unwys populaere online skeetspel Fortnite. Nu as bekendheden en instituten et gåt insetten, krigt et steyds vasteren voot in de samenleyving.

Moorden sunder bloud
In et populaere skeetspel wordt 100 spöllers tegelyke edropped up een eiland en müt se mekaar med geweyren, hamers en alle andere mögelike moordwåpens üm seype helpen. Den lätsten wat oaverblivt, wint. Toch is et spel neet bloderig. Den wat ümbracht wörd, verdwynt simpelweg. Dat is ene van de reydenen dat et so breed espöld wörd. Et spel süt der neet al te leyvensecht uut en der sit nen hoop humor in. De karakters köänt dummige danskes en de makers hebt der selvs nen diskotheek in ebowd.

Rekords
Fortnite brekt alle rekords. Volgens YouTube-gamejournalist Ryan Wyatt hevt et spel nu al de meyste uploads van spelverloopvideo’s in ne månd ooyt. Een rechtstreyks up YouTube uut esünden tournament up 25 meert wör ruum 42 miljuun mål bekekken.

Seriöös prysengeld
De Ashland University uut Ohio geyt nu een Fortnite-team uprichten, so dat de universiteit kan meddoon an de tournamenten. Ouk Missouri Baptist University hevt interesse.

Dat de universiteiten der in duket is neet so gek as y kykt når et prysengeld. Epic Games, et bedryf achter Fortnite, hevt ne slordige $ 100 miljuun (ungevear € 85 miljuun) an belöning upsyd esat.

Ashland University’s e-sportcoach Josh Buchanan saggen de vöärdelen van Fortnite. “Et spel verstarked uwe kreativiteit. En der sit flink wat samenwarkingsmögelikheden in,” sea Buchanan teagen Variety. “As spöller by uns team kryg y coaches en medwarkers üm u wydter te helpen. Neet enkel vöär et spel, mär ouk by uwe study.”

Den nu bekendsten Fortnitespöller en -YouTuber is Tyler ‘Ninja’ Blevins, den as der as ene van de eersten by was üm et live te gån spöllen up YouTube. Et spel besteyt krap een jår, mär Blevins harket når skatting al ungevear $ 350.000 (sowat € 300.000) in de månd binnen an YouTube-inkumsten.

Ouk artysten as Drake en Travis Scott sint fervente spöllers. Sporters pryst et kompetityve element in et spel. Vootbalspöllers neamt selvs de danskes oaver van winnende Fortnite-karakters üm duulpünten te vyren.

Töt nu to likt et spel vöäral unskuldig tydverdryf, med seriöse inkumsten. Reyden vöär panyk sowyso neet.

Black Mirror in China: online ranglyste bepålt uw huusanbod, reysekansen en vreanden

Dallas Howard as Lacie in Nosedive (foto: Telegraph.co.uk)

In Nosedive, ne afleavering van Netflix-ryge Black Mirror, spölt Bryce Dallas Howard een karakter Lacie. Ne vrowe dee höger up de sociale ranglyste wil kommen, döär ne gode indruk achter te låten up de bruudloft van ne jöögdvrindin. In disse afleavering wörd öären rang bepåld döär ne app, wårmed löde mekaar steeds pünten geavt.

Wu höger in rang de löde sint wår as Lacie med üm geet en wu högere pünten löde öär geavt (4,5 of mear uut 5 pünten), wu mear as Lacie in anmarking kümt vöär een grötter huus of andere vöärdeelkes. As see öär geduld sul verlesen teagen nen ober of nen winkelbedeenden, of as see med legere rangen eseen wörd, löp öären rang terügge en wörd se butenslöäten van de verfyndere lågen in de samenleaving.

Et tydskrivt Wired skrivt nu oaver Zhima Credit, ne ranglyste vöär “persöönlik kredyt”. Et steet in verband med Alipay, de meestbruukte mobyle betaalwyse in China. De macht van Zhima Credit düt akelig völle denken an de afleavering Nosedive.

Met Zhima Credit krygt brukers tüsken de 350 (leage) en 950 (hoge) pünten. Löde med ‘gode’ pünten krygt vöärdeelkes en belöningen. Skulden aflossen leavert mooye pünten up, mär ook bepålde kwalifikatys, de dingen dee as y koopt en, belangryk hyr, de löde wår as y med üm gåt.

Skryvster by Wired, Mara Hvistendahl, beskrivt wu see verleaden augustus et systeem bruken en medeen ne “slechte” rang van 550 pünten an de bukse had. Dårdöär mus see € 25,- borg betalen üm ne fytse vöär 12 cent te hüren. Üm GoPro’s of gratis paraplü’s te hüren mus see ook borg betalen. “Ik hören by de digitale underlåge,” skreev Hvistendahl.

Mär et wörd noch mooyer: Zhima Credit steet in verbinding met de Lyste van Unearlike Löde, ne lyste dee de Chineeske regearing byhöld. Dat untdekken journalist Liu Hu. Hee har pünten dee üm ne “Tweederangs Börger” maken, terwyl hee helemål gin profyl had by Zhima Credit. As hee wul reysen wör hee dwars esetten: hee kun enkel de leagere klassen boken up de langsaamste treynen. Hee kun bepålde konsumptygoderen nit kopen en ook gin düürdere hotels boken. Vöär gröttere bankleningen köm hee nit in anmarking.

An de andere kante hadden löde med hoge Zhima Credit-skores allerhande vöärdelen: Lazarus Lui har ne skore van 722. Hee kun güstige vöärwearden afköyeren by leningen en apartementhüür. Up verskeydene dating-apps kreeg hee toogang, as hee en syne vrowe et nöst under ’n boom sullen krygen. Noch een paar pünten der by up en hee kun so een mooy visum når Lüxemburg krygen.

Een andere millenial med ne hoge rangvoring vertellen Hvistendahl dat de rangen van de löde wår y med üm gåt invlood hebt up uw egene pünten: “as uwe vreenden allemål hoge pünten hebt, is dat weer günstig vöär u. Heb y vreanden med minder kredyt, is dat nit best vöär u.”
Hyr leas y et hele verhaal (in et engelsk). De behöörlik nauwkörig vöärspellende afleavering Nosedive vind y up Netflix.


Alice Vincent
15 december 2017
Telegraph.co.uk

Microsoft düt MS Paint der achterhen nå 32 jår

Et is dåån met ene van de längstlopende, simpelste digitale tekenprogramma’s van de wærld. Mennigene uut de tachtiger jåren is der met opgröyd.

Microsoft Paint
Microsoft Paint wörd nå 32 jår ‘ofküürd’. (Foto: Samuel Gibbs vör de Guardian)
In öre ankommende  Windows 10-bywarking, de Autumn Creators Update, nemp Microsoft een antal nye kenmarken met. Mer ene van de längstlopende, meest kenmarkende Windows-programma’s geet vör de byle: Microsoft Paint.
Et zat al by de allereerste versie van Windows 1.0 in 1985. Paint was ene van de eerste grafyse bewarkprogramma’s dee op brede skåle gebruukt wörden. Et wör een vast onderdeel van Windows. Paint begun as ne 1-bits monochroomversie van ZSofts PC Paintbrush. Pas in Windows 98 kon Paint JPEGs maken. 

Met de Windows 10 Creators Update gavven Microsoft Paint 3D vry. Dat dreyen nog nööst de olde Paint. Et hef 3D-tekengerei en eenvoldige 2D-beeldbewarkingsmögelikheden. Mer et is gin bywarking van de oorspronkelike Paint en gedreg zik ook nit zo.

Nu hef Microsoft ankondigd dat, nööst Outlook Express, Reader app en Reading list, Microsoft Paint der achterhen geet. Et steet op de lyste van ‘onderdelen dee uut de Windows 10 Autumn Creators Update haald wordt of ‘wordt ofküürd’.

Paint 3D
Paint 3D. Foto: Samuel Gibbs vör de Guardian
Met Paint kon y nooit zo apart völle. Töt 1998 kon y der enkel bitmap (BMP)- en PCX-holders met maken. Mer as y æven rap wat wollen krybelen of gauw knippen en plakken, stünd Paint toch altyd klår, zelvs op wark-komputers.

De nyste versy van Paint vör Windows 7 en höger was al better, mer nog altyd armzalig nööst andere kostenloze programma’s, zo as et onofhankelike Paint.NET.

Wunnær ze Microsoft Paint dådwarkelik uut Windows haalt, müt nog ankondigd worden, net as de presyze uutrol van de Autumn Creators Update.


Welle: Theguardian.com
duur 

Onderzeukers komt met zelfhelend tellefonskarm

Et zelfhelende materiaal van UC Riverside. Foto: Wang lab.
Et zelfhelende materiaal van UC Riverside. Foto: Wang lab.

Loat iej oewen foon kulen en et skarm lig an bölle, kön iej meesttieds mer twee dinge doon: et loaten maken of de knippe umdreien en oe een akelig duur niej striekbot anhalen.

Skeikundigen van de Universiteat van Kalifornië in Riverside hebt misskien wal de darde meugelikhead oetvunden: een skarmmateriaal wat zikzelf herstelt.

De onderzeukers deden verskillende preuve met et materiaal. Ze keken onder mear wo as et zikzelf van krassen en kleuwe herstelt. Noa at ze et oet mekaar treuken, lappen et zikzelf binnen 24 uur wier op. Det vertellen onderzeuksleader Chao Wang an Business Insider.

Et rekboare materiaal van polymeer en ionies zolt kan 50 moal zin egene grötte oetrekt worden. Et hef ne spesjale verbinding met de naam ion-dipool, wat nen kracht opwekt tusken beladen ionen en poleare molekulen. Dat höld in dat as et materiaal brekt of nen kras krig, de ionen en molekulen mekaar wier antrekt en zo de gliewe wier dichte trekt.

Dit is et eerste moal at ondervorskes een zelfhelend materiaal maakt hebt wat elektries kan duurgewen. Ideaal vuur smartphoneskärme en batteriejen, zeg Wang.

Wat LG-tellefoons, zo as de G Flex, hebt al zelfhelend materiaal as achterkante. Mer dat kon nog gin elektries duurgewen, dus is et nit broekboar vuur skärme. Onder de meeste veulskärme zit een elektrodenreusterke. As iej dat anraakt met oewen vinger (wat ook nen elektriese ladingsduurgewer is), maak iej nen elektriesen krink kompleet, woerduur oewen tellefoon weet wat hee mut doon.

Wang hopt at dit nieje zelfhelende materiaal vuur tellefoonskärme en batteriejen tegen 2020 broekt worden kan.

Et team löt öare bevindingen kommenden dinkseldag zeen bie ne gaddering van de American Chemical Society, de grötste wetenskappelike organisatie vuur onderzeuk in skeikunde.

“Zelfhelende materialen liekt wied of te stoan van et dagelikse leawen, mer met tellefoons keump et rap körterbie,” zea hee. “Met dree joar zölt der mear zelfhelende apparaten op de markt wean. Ons aldaagse leawen zal totaal veranderen. Onze tellefoons könt voort völle mear as noe.”

Least et oorspronkelike artikel op Business insider. Copyright 2017.


Oawernömmen van iflscience.com.
5 april 2017

Niejen stof kan lecht, wöarmte en beweaging in elektries umzetten

Oploader
Den stof KBNNO kan zorgen at opladen neet mear neudig is.

Um ons hen zitt meardere soorten energie: zunlecht, de wöarmte van de kamer en zelfs oonze eegne beweagingen. Met al disse (meesttiedsverspilde) energie zolle vie heel best onze dreagboare gadgets met können opladen. Van biometriese sensoren töt smartwatches. Onderzeukers van de Universiteit van Oulu in Finland hebt ontdekt dat een mineraal met ne perovskietkristalbouw de juuste egenskappen hef um energie van meardere wellen tegelieke te onttrekken.

Perovskiet is ne groep mineralen woarvan völle een of twee soorten energie könt opnemmen. Mer nog nooit tegelieke. Een mineraal oet de groep kan good wean veur zunnesellen. Met de juuste trekken um zunnekracht um te zetten in elektries. Een ander kan energie halen oet wöarmte- en drukveranderingen, dee veurtkomt oet beweaging.

Mer mangs is een soort energie nit genog. Bepoalde soorten energie zint nit altied veur handen. Et is bewolkt of iej zit in oawerleg woardeur iej nitkönt rondwandelen. Andere onderzeukers hebt al apparaten oetklamusterd dee meardere soorten energie könt gadderen, mer doarveur hebt ze dan meardere stoffen neudig, woardeur et zwoare apparaten wordt.

Yang Bai en zinne onderzeukers van de Universiteit van Oulu deden disse wekke in et blad Applied Physics Letters van American Institute of Physics oet de deuke wo as et zit. Ze onderzöchten nen perovskiet met den naam KBNNO. Liek as aandere perovskieten is KBNNO een ferroelektries materiaal, met kleane elektrise dipolen, vergeliekboar met kleane kompasnöalde in nen magneet.

Onbewarkt perovskiet, nog gin KBNNO (foto: Andrew Silver USG van Wikimedia Commons)
Onbewarkt perovskiet, nog gin KBNNO (foto: Andrew Silver USG van Wikimedia Commons)

As ferroeletriese stoffen zo as KBNNO wöarmteverskil metmaakt, goat öare dipolen verkeerd stoan. Dit wekt nen elektriesen stroom op. Deelektriese lading heupt zik op in de richting woar de dipolen henwiest. Deur de stof te vervormen, kö’j zorgen at bepoalde delen ladingen antrekt of juust afstoot, woardeur weer nen stroom op gank kump.
Der hebt al earder onderzeukers noar KBNNO’s lechtstarke en algemeen ferroelektriese trekken kekken, mer dat was altied bie slim kolde temperaturen. Doarbie keken ze nooit noar de oetwarking van wöarmte en druk. Volgens Bai is dit et eerste moal at al disse trekken bie kamerwöarmte bekekken wordt.

KBNNO kan oardig good elektries opwekken oet hette en druk, mer neet zo good as andere perovskieten. Doarum hebt de onderzeukers ne wieze vunden um de samenstelling van KBNNO te veranderen met natrium, um te zorgen at et op disse vlakken et meeste der oet haalt.

Met een joar hopt Bai een veurlopig model van een multi-energiegadderend apparaat te maken. De stof is redelik eenvoldig te maken, dus met een paar joar zol et op de markt können kommen, as de onderzeukers de beste samenstelling vindt.

“Dit drif de ontwikkeling van et Internet of Things en kloke steaden nog wiedter. Energieverbroekende apparaten könt bestendig worden,” meant Bai.

Dissen soort stof kan zelfs de batteriejen in oewe apparaten vervangen. Energieniever wörd heuger en iej hooft minder vake op te laden. Ooit, meant Bai, kan multi-ennergiegaddering zorgen dat iej oewe apparaten nooit mear an de lader hooft te leggen. In kleine apparaten hooft misskien zelfs helemoal ginne batterieje mear.

Et hele onderzeuk:
Yang Bai, Tuomo Siponkoski, Jani Peräntie, Heli Jantunen, Jari Juuti. Ferroelectric, pyroelectric, and piezoelectric properties of a photovoltaic perovskite oxide. Applied Physics Letters, 2017; 110 (6): 063903 DOI: 10.1063/1.4974735


Welle: sciencedaily.com
7 februwoari 2017

Seempele oplössing vuur rap roondgoand Facebookvirus

© ANP XTRA
© ANP XTRA

Der geet een virus roond via Facebook Messenger, meeldt de Zweedse kraante Aftonbladet. Duur et virus spam iej aanderen met nen link, leut Metro verleden April al weten, toen as et virus vuur et eerste vuurbie köm. Non dok et wier op.

Toch kön iej der wat tegen doon, skriewt de Zweden.

 Et virus geet wiedter duur Facebook’s kuierappken Messenger. Doar krieg iej een bestaand met naam ‘video.html’. As iej det lösdoot, kom iej terechte op ne webstea denop YouTube lik, bie ne video met naam ‘(18+) video’. Vuurdet iej den video köant bekieken, wörd oe vroagen um een oetbreading oet Chrome’s webstore te halen wat 45to75 het. Det mu’j vanzelfs neet doon, want dan trek iej et virus binnen.

Vortkriegen

De Chrome-oetbreading is inmiddels oet de webstore vort. Heb iej et virus toch te pakken, dan kriegt oewe FB-möage van oe nen oproop noar et virus. Toch kön iej et heel makkelik wisken.

Zo doo’j det bie Windows-masjienes:

1. Sloett Chrome

2. Zeukt op oewe harde skiewe dissen folder op: C:\Users\OEWBROEKERSNAAM\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\

3. Smiett den map vort met den naam: ckodnnokennobkojocomngeambodkfok

4. Start Chrome wier op en skriewt et volgende in den adresbalken: chrome://Extensions

5. Kiekt of de oetbreading 45to57 der tusken steet. As det zo is, klikket dan op et askenemmerke wat der nöast steet um et vort te smieten. – doarnoa mut iej et vanof trad 1 nog es duurlopen. As et der neet mear steet, is et vort.

Zo mut et bie Mac:

1. Sloett Chrome

2. Klikt op et vergrootgleaske rechtsboawen, skriewt ‘terminal’ en drukt op enter.

3. Nemt den volgenden tekst oawer en plakket ne in et veanster:
rm -rf ~/Library/Application Support/Google/Chrome/Default/Extensions/ckodnnokennobkojocomngeambodkfok

4. Drukt op enter – et virus wörd non vortsmetten.

5. Start Chrome wier op en skriewt dit in den adresbalken: chrome://extensions/

6. Zeukt den oetbreading 45to57. As det zo is, klikket dan op et askenemmerke wat der nöast steet um et vort te smieten. – doarnoa mut iej et vanof trad 1 nog es duurlopen. As et der neet mear steet, is et vort.


Duur Malin Wigen
3 oktober 2016
Welle: Aftonbladet.se

Mercedes keump met ne bizarre dronebestelbusse um pakketten te bezörgen

Meet the Mercedes Vision Van: an all-electric vehicle with a range up to 168 miles.
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz geet in de koeriersbusiness. De kommende vief joar stekt den Duutsen automaker ne slordige € 500 miljoen in een bezorgnetwaark van elektriese bestelbussen met drones.

De bestelbusse hef ne volautomatiese laadruumte. Der zit nen mechaniesen vortpakker in, wat pakketten wegzet en ontheuld woer as ze stoat. Den veurder krig ne melding as der ne ofleawering ankeump.

The interior of the van has a fully automated cargo space. It features a mechanical shelving system that loads packages and knows where each package is going. The driver will get a notification when approaching a drop-off location for a package.
Mercedes-Benz

Op et dak zit een droneplatform. Bie een ofleaweradres buurt et vortpaksysteem et pakket noar den drone, den as et dan bie de dure ofzet.

A drone will accompany the van by sitting on a landing station on top. When the van approaches a drop-off location, the shelving system will push the package to the drone so it can be flown to its final location.
Mercedes-Benz

Mercedes gebrok de Matternet M2 drone, met een bereik van 20 km op ene batterieje. Mercedes har et verleden woonsdag van ne “multi-million investment” in et nieje bedrief Matternet.

Mercedes will use the the Matternet M2 drone that can travel 12 miles on a single charge. Mercedes announced a "multi-million" investment in the startup Matternet on Wednesday.
Mercedes-Benz

Mercedes is gangs met telematika wat et pakketverloop an de koerier duurgef, zodet der op den lesten knieperd nog dinge anpast worden köant.

Mercedes is developing a telematics unit for the van that can relay the status of a package to the distribution manager so last-minute delivery changes can be made easily.
Mercedes-Benz

Andreas Raptopoulous, den oprichter en direkteur van Matternet, zea at et bezorgsysteem met bedriewe as Amazon kan waarken. Nen klaanten kan dan volgens um wat van Amazon bestellen en kiezen um et duur ne Vision Van te loaten bezorgen.

Andreas Raptopoulous, the founder and CEO of Matternet, told Business Insider's Ariel Schwartz that he could see the delivery system working in tandem with a company like Amazon. A customer could order something off Amazon and elect to have it delivered by a nearby Vision Van, he said.
Mercedes-Benz

 

Wonnear as et dronebusseverhaal kloar is, was nog neet dudelik, mer Raptopoulous meanen at et nog een paar moand of een joar test wörd.

There's no timeline for when we can see the van-and-drone system in action, but 
Raptopoulous said it could be another several months or year before testing is completed.

Mercedes-Benz

 

Welle: Business Insider UK


Duur: Danielle Muoio
7 september 2016

Hier hest doe de neie kleuren veur de iPhone 7

Reuters/Beck Diefenbach

Hest doe gearn ne doonkere iPhone, kaans noe kiezen oet twee groaden zwart.

Op ne biezunnere oawend verledden woonsdag, deu Apple de neie iPhone offisjeel vriegevven. Met vief möggelike kleuren: pikzwart, zwart, goald, zilver, en roze goald.

Apple
Apple

Den pikzwarten hef een hoogglaans löagke met roestvrie stoalen logo. Den normaal zwarten is börsteld aluminium, zowat etzelfde as Apple’s veurige “Space Gray”-ofwearking.

Dee leste ofwearking gef et tuskebeide nich veur de iPhone 7. Der was proat van, mer de “Deep Blue”-kleur zal et ok nich gevven veur de neie tellefoon.


Duur Avery Hartman
7 september 2016
Welle: Business Insider UK

Zo kön iej vaals spöllen bie Pokémon GO

Pokémon GO. (foto: iflscience.com)

Dokters prezen Pokémon GO umdet et volk in de bene kreeg en boetenshoes (ondaanks as ze vasteplakket an öare smartphones zitt). Völle leu zegnt zelfs op sosjale media at et augmented realityspelleke (augmented reality beduudt umgewingsoetbreaiding) öar van öare nearslachtigheaid en angsten ofhelpet.

Nöast as iej in de echte wearld mut roondwaandelen um Pokémon te vangen, kön iej ook eier zeuken dee as oetkomt as iej ne bepoalde strekke lop hebt. Toch hebt wat Snorlax-achtige spöllers et neudige beweagen umzeald.

Dissen video van Rusty Cage löt zeen wodöanig as iej et GPS-systeem, wat oewen loopofstaand met, op den biester brengt. Ennigste wat of iej neudig hebt is nen platenspöller of nen plafondventilator.

In de video verteelt hee: “As et dreeit, löp minnen Avatar harsenloos roond in kringskes, woermet as mienen reaisofstaand tooneamp en de eier rapper oetkomt.”

Wat oonderskriewers bie den video meant at de GPS neet nauwkurig genog is um dee kleane ofstaand te herkennen, mer et hef de GPS wal bie de benen in wat vuur richting at den spöller kik.

Probeert et zelf mer es, as iej zo onearlike zeent.


Duur Tom Hale
iflscience.com
13-07-2016
Welle: http://www.iflscience.com/technology/people-have-already-figured-out-how-to-cheat-at-pokmon-go/

Ellegaant kraanontwaarp zörget vuur prachtige kringe en bespoart water

Den ideekraan dreeit de stroale in kleane spiraalkes. (foto: Simin Qiu)

Nen designstudeant van de Londonse Keuninklike Keunstskole (Royal College of Art) hef nen deftigen kraan ontwörpen. De spiralen dee as et vörmet zeet der neet allene sierlik prachtig oet, ze bespoart oe ook nog es water.

Den kraan hef een strak ontwaarp en kan met eenn knopdruk bedeend worden. (foto: Simin Qiu)

Simin Qiu, den bedeanker van dissen kraan, löt water langs ne dubbele turbine goan. De leste turbine dreeit as der water duurlöp, woerduur as der een raster van fiene, mooie waterströalkes ontsteet. Et watergebroek wörd hierduur ook nog es steeds met 15% terugge drungen. Iej köant ze met dree köppe kriegen, dee as verskillende kreenkpatronen maakt.

“Water is zachte en krullerig. Disse ellemeanten heb ik in mien waark gebroekt.” – Simin Qiu

Doarnöast zorget de kleane ströalkes vuur ne zachtere anraking op de haande, woerduur as et nog lechter anveult. Doarbie keump et water der völle rapper oet as bie nen gewonen kraan.

Um et slaanke, ellegaante ontwaarp te behoolden, kö’j dissen kraan bedenen met enen eankelen knop boawenop.

Qiu kreeg hiervuur de Design Concept Award van 2014. Hier zee’j zinne tekenings en de oetwaarking: