Wuurüm y nit müt zwemmen met nen nyen tattu

Kört nå de zwempartye begün de tattu te ontstekken. (foto: BMJ Case Reports)

Nen 31-jörigen Meksikaan is uut den tyd kömmen nå at hey zik nen tattu har låten zetten. Hey negeyren et gevår van zynen versken wond en güng te gauw zwemmen in den Golf van Meksiko. Dat skrif de Duuytse krante Welt.

Past up, de beylden hyronder könt angrypend wean.

Hey löyt zik twey biddende handen en een kruys up de kuyte zetten, met dårunder de sprökke “Jesus is my life.” Dat leste lik üm nit hülpen te hebben. Normaal geldt nå de nåldstekkerye een strak zwemverbod van twey wekken. Dår deyd hey niks up uut.

Nit lange nå zyn zwemuutstäpken begün den Meksikaan te fiddern, skrif et vakblad BMJ Case Reports. Ok kreyg hey uutslag en wonden üm zin lyf-syrsel.

Den 31-jörigen güng wal når n dokter, mer et was al te late. Hey har ne bloodvergifting op elop. Zynen voot was pearskblauw. Hey kon direks dör når et zeykenhuus.

 Infeksy met vleisvrettenden baktery

Dår zaggen de dokters meteyn at den man den baktery Vibrio vulnificus har. Nen vleisettenden baktery, den ook Cholera kan metbrengen as hey in et mage-darmstelsel terechte kümp. Den kym kümp in wårme waters vör, rivyrmondingen en brakke waters, mer ook in rauwe uusters.

Vibrio vulnificus onder den mykroskoop. (foto: Wikipedia/Public Domain)

Ook in de Oostzey by Noord-Duytsland könt Vibrionen zitten, wegens et wårme water en zoltgehalte. In 2010 en 2014 wörren dår nog löy besmet.
By den 31-jörigen breiden zik dey infeksy ongewoon rap uut. De huud starven üm av en organen gavven et up. Up een zeyker ogenblik skeiden zyn avweyrsysteym der met uut.

Den tattu kreyg wonden en ontstekkingen. Et beyn löyp pearsk-blauw an. (foto: BMJ Case Reports)

Veyrentwentig uyr nå de vaststelling köm den 31-jörigen an de härt-long-masjyne en kreyg antibyotika. Dat slöyg nog yts an, mer tuun skeiden der volgens de Daily Mail zinne nyren met uut.


Welle: Welt.de

 

Tweeden Kamer löt kontroleerde kannabiskwekeriejen too

Dinkseldag den 21sten februwoari kreeg de D66 een vuurstel duur den Tweeden Kamer um kannabiskweek beheard too te loaten. Bie ne heufdelike stemronde was ne mearderheid van 77 Kamerleden vuur et vuurstel. Dat skrif nu.nl.

In de leste veertig joar was et altied ondudelik wo as et non zat in Nederland. Iej mochten et neet kweken of kopen, mer bie de verkoop keken de politsie de andere kante oet.

De D66 wil minder kriminaliteat met wiet en eenvoldiger belasting vroagen van de hennephuze. Doarnöast meant de partieje at kweekbehearsing better is vuur de gezondhead. As der gin toozicht is, kan der ja van allens bie duur zitten.

De oaverhead zol non tooverdan de kweek mutten regelen. Hennephuze köant dan eankel nog van disse oaverheidskwekeriejen kopen. Volgens D66 mut de oaverhead zorgen at ongezonde produkten zo verantwoard en veilig meugelik broekt wordt. Verbeden kö’j et toch neet, want de leu komt der toch wal an, meant de partieje.

Vera Bergkamp, kamerlid vuur de D66, denen et vuurstel in. “Et is good dat wiej noe es duurpakt. Bie hennepkweek zint völle kriminele groepen. As iej doar met verdan goat, verandert der niks.” Mer Bergkamp weet ook at et nog neet alle problemen oplöst. “Wiej mut nuchter bliewen. Der wörd nen hoop oetvoord. Doar mut de politsie en de rechtsproak boavenop zitten.”

Wat partiejen wollen hennep helemoal verbeden. Volgens de D66 helpt dat niks. “Of iej et wilt of neet; verdeuvende middelen zint deel van onze samenleaving,” meant Bergkamp.

Foto: nu.nl
Foto: nu.nl

Spannend

Töt et leste ogenblik was et ofwochten wat de Kamer van et D66-vuurstel vund. Ne mearderhead hung onder mear of van kleane partiejen en eenmansfraksies.

Van de grote partiejen warren de PvdA, SP, GroenLinks, 50PLUS en de Partij voor de Dieren vuur et plan van D66. De VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP warren tegen.

Toen as der vurige wekke oawer kuierd wör, warren et vuural de Kristelike partiejen en de VVD dee opspreuken. De oaverhead mut der allens an doon um verslavende middelen oet de moatskappieje te holden, meant et CDA en de ChristenUnie.

De VVD trekt vuurnamelik de wenkbrouwen op oaver de kans dat de oaverhead zik noe geet mengen met organiseerde misdoad.

De wet mut noe nog duur de Eerste Kamer kommen.


Welle: nu.nl

21 februwoari 2017

Amerikaan keump Spaanssprekkend oet koma

Reuben Nsemoh (16) kuieren Spaans noa ne koma. (Foto: CNN.com)
Reuben Nsemoh (16) kuieren Spaans noa ne koma. (Foto: CNN.com)

Op CNN köm vanear een biezeunder bericht vuurbie. Nen jongen den as bie ne vootbalwedstried in et Amerikaanse Atlanta in koma skupt was, kom der Spaanssprekkend wier oet.

Nöast disse biezeundere gewoarwording hef Reuben Nsemoh (16) nog verdan möaite um aargens de gedachten bie te hoolden.  In et filmken op de site van CNN zeg Nsemoh at hee mangs “ofwezig wörd, der neet mear bie is”. Hee weet neet of hee nog wier vootballen kan.

Volgens zien vaar en moor kon hee aait al wat Spaanse wöardjes, mer echt vlöaiendig kuieren, det was der nooit bie.

Adverteansie:
freshtext-anpriezing1

Et Boetenlaands-akseantsyndroom (BAS), zo as dokters et neumt, is neet helemoal onbekeand. De Universiteat van Texas in Dallas hef zelfs ne webstea opzat vuur leu dee BAS hebt. Et keump vuural vuur bie leu met ne harsenbeskadiging of harsenskudding. Et is dus een sproakgebrek en hef niks met boetenlaands te doon.

BAS wör vuur et eerst beskrewen duur den Fraansken oonderzeuker Pierre Marie in 1907. Duurdet de oetwesseling tusken de harsens en de moondspieren verstoord is, hebt BAS-pasjeanten vuural möaite met oetsproake, ritme en sproakmellodie. Det keump umstaanders dan vuur as een boetenlaands akseant.

Et syndroom kan slimme gevolgen hebben. Nen Noorsken dokter behaandelen in 1941 ne vrouwe dee duur nen granaatinslag BAS kregen har. Doarnoa kuieren zee met een Duuts-achtig akseant. Öare familie en nöasten wollen doarumme niks mear met öar te doon hebben, umdet ze meanen at zee ne spionne was.

Disse vrouwe wör met zwoare heuwdzearte noar een zekenhoes bracht. Zee wör wakker met een sproakgebrek wat an een Sjinees akseant dut deanken.

Met Nsemoh lik et good te kommen. Hee begeent wier verdan mear Engels te kleenken en zin Spaans wörd meender.


Welle: cnn.com

Brit heel misskien geneazen van HIV

Gushenkova/Shutterstock
Gushenkova/Shutterstock

Britse dokters stoat misskien op et reandke um ne kuur vuur HIV te veenden. Ne samenwaarking van vief universiteaten hef akelig vuurzichtig ankondigd at bie tests met ne nieje behaandeling op den eersten in ne riegel van 50 pasjeanten gin virus mear in zien blood veunden wör. Det gef hoppe det de nieje kuur anslöt. Et is belangriek um der bie te zeggen at et nog heel vrog dag is en det et nog eawen ofwochten is of et echt waarket.

De foonkelnieje behaandelwieze volget dree treaden. Den eersten trad is bestoande anti-retrovirale medisienen broeken um te vuurkommen at T-sellen (de sellen van et ofwearstelsel dee as met HIV besmet zeent) miljoenen dubbelgängers van et virus oetspiejet. Doarmet wörd et virus indamd. As tweeden trad spöait ze pasjeanten in met een aander virus, woerduur as et ofwearstelsel nen oppepper krig. Zo wörd et staark genog um de nog besmette T-sellen op te rumen.

As leste gavven ze den kearl een tweede medisien met as naam vorinostat. Det maakt de sloapende T-sellen wakker, woerduur as ze dwungen wordt um HIV-verwaante proteïnes lös te loaten. Et verstaarkte ofwearstelsel is der fel op as nen helligen hoond en grip meteen. Dissen techniek neumt ze de ‘kick-en-kill-anpak’.

De gelearden hopt at de nieje behaandeling alle spoers van et virus oet et lief zuwert, met inbegrip van de sloapende sellen dee as et mangs wal joarenlange vaste hooldt. Toch betekent dit ook meteen at de dokters neet wisse zeent of et vuur längeren tied helpet.

“Et zol geweldig wean as de kuur anslöt,”  zea den 44-jöarigen pasjeant tegen de The Sunday Times. “Ze hebt mie et blood een paar wekke leden noakekken en gin woarnemboar virus veunden. Mer det kan ook van de anti-retrovirale behaandeling kommen. Det mut vie dus nog zeen.”

Der is mer één meanske op de wearld ooit geneazen van HIV.  In 2007 kreeg den Amerikaan Timothy Ray Brown vuur zin leukemie volledig niej beenmaarg in Duutslaand. Det kreeg hee van enen den as immuun was tegen HIV. De stamsellen in et nieje maarg herpakken zin hele ofwearstelsel en vervungen zin egene kaankersellen met niejen dee bestaand warren tegen HIV. Dree joar noa den ingreep en zoonder anti-retrovirale medisienen treufen de dokters gin spoer mear van et virus in Brown zien blood. Hee was van beade zeektes tegelieke geneazen.

Dan zol iej meanen at det mer vuur alle pasjeanten doan mut worden. Toch is det is nog neet zo seempel. Iej mut froai völle geluk hebben wil iej der ene veenden den as én immuun is én woervan as et maarg bie den oontvanger past. Det is dus ginne algemene oplössing.  Mer as de dokters der umhen köant waarken met disse nieje wieze, zollen doar 37 miljoen leu op de wearld baat bie können hebben. As et anslöt – en det is nog ne hele grote vroage – doert et nog joaren vuurdet et te kriegen zal wean.


Duur Josh Davis
3 oktober 2016
Welle: iflscience.com

Good niejs vuur zoepzäkke – vorskers oontwikkelt alkoholvervanger

Action Press/Rex Features
Action Press/Rex Features

Hey Brakjanzen! Good niejs. Ne plearparty hef meestentieds ne boonkende kopzearte en jengelende spiejeritus as gevolg. Mer duur vervangers vuur alkohol kön iej binnenkort partymachen en roes hebben zoonder rouw.

Wee zik op nen vochtvroliken oawend noa een tweede mixdreanken töt nen daarden of veerden löt oawerhalen, krig vake den aanderen dag de rekkening: ne fleenke kater met et hele pretpakket an kopzearte, zweten en duurloop, woer as iej nog wal twee deage plezeer met köant hebben. Dit joarhoonderden-oolde probleem kan binnenkort töt et verleden heuren. Nen Britsen gelearden hef stöfkes oetdacht dee as op alkohol liekt, mer zoonder de vervelende biewaarkingen.

Professor David Nutt, Neuropsycho-pillendreeier bie et Imperial College van Londen hef stoffen oonder den naam “alcosynth” maakt dee as de positieve biewaarkingen van alkohol noabootset, zoonder det iej der den aanderen dag todderig van zeent. Op 90 stöfkes hef hee inmiddels pateant anvroagen.

Twee van disse waarkstöfkes geewt völbeloawende oetkomsten en wordt op dit ogenblik nog nöader test, leut Nutt de Britse kraante Independent weten. As et an um lea, zat tegen et joar 2050 in alle alkodreanks zin stöfke, in stea van etanol.

Neet-giftig roesmiddel
Nöast janeawer en whiskey konnen volgens um in et vuurliggende mixdreanks zoonder problemen dreunken worden. Zoonder skade an et härte en den leawer wat iej bie alkohol hebt. Et nieje roesmiddel zol volkommen gifloos wean.

“Vie weett al nen hoop oawer de waarking van alkohol op de harsens. Det hebt vie de leste 30 joar good noavorsket,” verkloart den farmakoloog. Rechtevoort weett vie woer as de positieve biewaarkingen in de harsens vandan komt. De nieje stoffen köant dee ook wier ansprekken, en de verkeerde delen umzealen.

Nöast roken en zwoarhead is alkohol ene van de grötste risikofaktoren vuur zeektes en staarfgevallen. Nutt meant at de leu verdan drokker wordt met gezoond leawen en det binnenkort den klassieken alkohol taboe wörd. Den wetenskopper meeldet at de draankindustrie zik hieroawer al tien joar de harsens pienigt. Töt non too wussen ze nog gin oetvlocht.

Verbetterden “Alcosynth”

Al vuur vief joar terugge gavven et al de eerste berichten at “Alcosynth” oonderzocht wör. Toen warren ze vuural drok met stöfkes dee as bie Benzodiazepine of zelfs Valium heuren. Dee harren wier aandere biewaarkingen en nog iets aanders: ze waarken slim verslawend.

De niejste middelkes stoat wied van disse stofgroep. De formules wordt akelig good bewaakt in verslöttelde kasten. De strenge vuurskriften vuur geneasmiddelen vuurkomt at den eersten besten halfbakken barman zelf met katerloos bocht ankeump.

De eerste tests stemt Nutt tevreaden: zinne middelen hebt ne inbouwde beperking. Iej köant der ginnen oawerdosis van innemmen. Iej köant zoepen wat iej weelt, iej wordt neet slimmer dikke as van vief glazen staarken draank.

Samen met nen koppel aandere gelearden probeert Nutt non de Britse regearing umme te kuieren. De gevoaren van de nieje stoffen zeent wezenlik meender as dee van oonzen hudigen alkohol.


Duur Mario Lips
25 september 2016
Welle: Die Welt

Kannabis veunden in vikinggraf

 

thevintagenews.com
thevintagenews.com

Ene van de vrouwleu in et Oasenbaargskip har een klean learen buulke met wiet. Gelearden krabbet zik achter de oren wat zee doarmet mos.

Et graf van Oseberg (Oasenbaarg) keump van 834 noa Kristus en wör roond 1904 wier lös greawen. Et is et riekste graf wat ooit van de noormänne veunden is. In et graf lea een skip met doarin twee vrouwleu. Ene van roond de 50 en ene van roond de 70 of 80. Ze kregen wiedters nog zeuwen bedden, verskeaidene wöawene kleden, ne riek opsmukte striedwaage en veer peardesledes. Der leaden ook butte van deers bie in. 14 of 15 pearde, veer heunde, ne koo, ne bolle, ne zaagbek (ne oard eande) en ne hooltsnippe. As iej noagoat wo lange as et der al leagen har, was dit slim good bewoard.

Et Oasenbaargskip (thevintagenews.com)
Et Oasenbaargskip (thevintagenews.com)

Skienboar zorgen et dichte klei en vennelaand vuur ne gode ofsloeting. Bie de oetgreawing veunden gelearden nen emmer met appelen dee nog rood warren, nöast karsen en blaauwe beazen. Wiedters tröffen ze nen knobben rezen stoetendeeg wat misskien wal een ofskeaidsgift was: iets wat de dames meteen noa ankomst in Walhalla ofbakken konnen.

Mer de meuiste puzzel is de twee vrouwleu. Wee warren dit? Ze mut froai vuurnaam ewest wean um zonne groowe te kriegen. Gewone leu kregen ginne growe in een skip of met zovölle mooie spullekes. Ze mut dus hoaste wal bie et geleuf of besteurlik nen dikken vinger in de pap had hebben. Et is neet dudelik wee van de dames et meeste te vertellen har.

De ene vrouwe was grötter as de aandere. De euldere vrouwe kreeg good etten en gung op de 80 an. Froai oold vuur ne Vikingvrouwe. De aandere was 50 joar. An öare butte te zeen, harren ze al fleenk wat met emaakt. De euldste har verskillende kwoalen. Annemmelik is at zee an kaanker oet de tied kömmen is.

Learen buulke met wiet

Een learen buulke wat de euldere vrouwe vaste har, treuk fleenk den andacht um wat der in zat. Duur öare zeekte mut zee fleenk zearte had hebben. Doarumme wör annömmen at zee hennep gebreuk as pienstiller. Umdet zee misskien ook iets van ne religieuze leadster ewest har können wean, mag de kannabis ook in bepoalde rituelen broekt wean.

Kannabis. (thevintagenews.com)
Kannabis. (thevintagenews.com)

De Noormänne wussen mirakels good wat vuur plaanten vuur wulke zaken hulpen. Wat plaanten warren good bie bepoalde zeektes of um de zearte te verlichten. Aanderen warren wier good vuur de oontspanning of verdeuwing. Zo as kannabis.

En dan is der nog ne logiese oetleg: hennep is bekeand um de staarke vezels. De vrouwleu konnen der wellicht in et hiernoamoals kleare of touw van maken.


Welle: thevintagenews.com

7 Fabels oawer fit bliewen

Beyonce

Wordt fit. Bliewt fit…. Makkeliker zegd as doan.

Det keump vuural duurdet de wetenskop achter fitness en diëten veraanderd is. As iej in de joaren ’70 wat leuzen oawer fitness, learen iej heel wat aanders as in de joaren ’90. En ook toen wussen de leu der wier meender van as non.

Mer de oolde oawertugingen bliewt plakken, en mangs wordt slechte nieje methodes (woer as mer één of twee studies bewies vuur leawert) duur de media as feit anwezen.

Hier he’j wat wiedverbreide fabels oawer gezoondhead.

Fabel 1: van vet wor’j vet
Et kleenkt logies as der zegd wörd det vet oe vet maakt. Mer zo waarket oons lief neet. Net as met iederen stof kön iej natuurlik tevölle vet etten. Mer oons lief kan helemoal neet zoonder vetten. En dan met name de gezoonde soorten vet in olieföllie, avokado’s en nötten. As iej dee neet ett, tear iej oewen natuurliken vetvuurroad oet en veul iej oe nooit ‘vol’: dan goa’j snaaien, en wor’j dus ‘vet’.

Fabel 2: Vet-vrie voor is gezoond
Vuural in Amerika,, mer ook in Nederlaand, skeett de leste joaren de vetvrieje of magere produkten as päddesteule oet de groond — helemoal in de zuwelhook. Drukt der nen plakker op met ‘Fat-free’ en et kleenkt gezoond, neet dan? Mer frisdraank, slikkerieje (snoepgood) en beer zeent ook fat-free…

Helaas zit der in völle vetloze produkte wier hele aandere pröttel: suker. Vuural “gezoonde” yoghurts maakt maakt der een pötjen van. Et is zelfs zo det leu dee as magere zuwel nemt, mear kaans hebt op te zwoar wean.

Myth: Fat-free food is healthy food.

Fabel 3: No pain, no gain

“No pain, no gain” heur’j vake bie volk wat völle intensief sporten dut. Der zeent zelfs hele volksstammen dee as doarvuur bie bootcamps of aandere zwoare drillprogramma’s goat. Mer zearte krie’j neet vuur niks. Met zearte löt oew lief oe weten det iej te gek doot en kaans loopt op zwoare blessures.


Fabel 4: iej mut acht glazen water op nen dag dreenken

Holl di fuchtig, zegt de Platduutsers vake. Nathooldn, reup ook Harm oet Riessen aait bie et ofskead. En det klopt. Mangs as iej neet sloapen köant of knarrig zeent of meu, ligt det an oetdreuging. Dus vuur leu dee neet köant onthoolden det ze mangs wat dreenken mut, is zon vast getal zo gek nog neet.

Mer, zo as Randall Monroe in et stripken hieroonder löt zeen, is et magiese getal van acht glazen nooit bewezen. Natuurlik, let good op oew lief en et wear. Dreenkt zovölle as neudig is um oe good bie te veulen. Mangs is det bie acht glazen, mer mangs red iej et met de helfte ook al wal.  Myth: You need to drink eight glasses of water a day.

Fabel 5: met sporten mut iej joonk beginnen
Der is nen hardnekkigen fabel det as iej neet joonk anvangt met trainen, det iej dan nooit fit worden zöalt. Genöal! Et blik oet oonderzeuk at leu dee as pas later begeent met sporten — zelfs noa öar 70ste — zik fitter veulen en länger leawen as öare eawenoolders dee as neet van de koonte kömmen.Myth: You can be too old to start exercising.
Ilya Naymushin/Reuters
Fabel 6: as iej iederen dag een gleasken wien dreenkt, leaf iej länger

Oet een antal oonderzeuke blik een heel onmeundig machtig klean vuurdeel van roden wien, as et in hele kleane betkes dreunken wörd. Mer zelfs de skriewers van det oonderzeuk zegt det vie gewoon neet tevölle zoepen mut. Doarbie is der aander good bewies at dit idee sowieso neet woar was.

Slimmer nog, regelmoatig alkohol dreenken zörget vuur sloapverstoring, vermeenderd geluksgeveul en mear kaans op kaanker. Iej wordt der gewoon echt neet better van. (sorry)

Myth: Drinking a glass of red wine every day will make you live longer.

Eloy Alonso/Reuters

Fabel 7: sporten is ofvallen
Sporten is onmeundig belangriek. Iej bliewt smeu in de butte, kriegt staarkere spieren en et kan zorgen de’j länger leawt. Mer der is een deenk  woervuur as et neet völle oethaalt: ofvallen.

Myth: Exercise is about losing weight.

Sam McNeil/AP

Iej verbraandt der gewoon neet genog kaloriejen met um de kilo’s der of te loaten vlegen, zelfs as et fleenk helpet bie aandere zaken. Der is mer een deenk wat echt helpet bie ofvallen: better etten. Nen dokter of nen diëtist kan oe helpen um een gezoonder, kalorie-oarm etpatroon noa te leawen.


Duur Rafi Letzter
4 augustus 2016

Welle: iflscience.com

Ken iej de ice bucket challenge nog? Et hef nen ALS-duurbraak opleawerd

Zangeresse Rita Ora dut de Ice Bucket Challenge in Niej-Jork Stad. (foto: Broadimage/REX)

De ALS Association zeg at ze een niej gen van de zeekte veunden hebt. Dit kon met de seanten van de barmhärtigheadsoetdaging den as vuur twee joar terugge de wearld oawer gung. Um andacht te vroagen vuur de zeekte en doarnoa ne somme geeld oawer te maken noar de stichting, smeten leu zik nen emmer met ieskoold water oawer de hoed en reupen aanderen op um dit ook te doon.

 

Et is eenvooldig um viraal goande barmhärtighead of te doon as “slacktivism” (skeefdöadigheaid, andachttrekkerieje in naam van een good doel). Et hef gin invlood op de echte wearld (vie hebt oorlogsmisdoadiger Joseph Kony nog aait neet te pakken), mer ne grote oontdekking, betaald oet de knippe  van de ice bucket challenge, löt de zwartkiekers ne keer achter de oren krabben.

Et pas oontdekte gen, NEK1, hef mer met 3% van de ALS-gevallen te maken, mer keump wal vuur in beaide aarfelike en spontane vörme van de zeekte. Et gef oondervorskers een niej doel, um der meugelike behaandelingen vuur te maken.

Project MinE hef genmateriaal van 15.000 ALS-pasjeanten oetpluzet. De oontdekking wör verleden moandag bekeand maakt in et blad Nature Genetics. An et oonderzeuk hulpen mear as 80 oondervorskers met oet 11 laanden.

Volgens Frederick is et belangriek “umdat et oons helpet de oorzaak te begriepen en et kan helpen um nen kuur te veenden.” Toch zeg hee der bie at “vie dit gen nog mer net een betken begriept en der nog nen langen weg te goan is um ALS algemeen te begriepen.”


Duur Nicky Woolf

Welle: The Guardian

7 greuntes dee’j 1x anskaft en dan aait wier an loatt gröaien

Et is neet lastig um aait värske kruden in de kökkene te hebben. Völle plaanten skeett zo wier wörtel a’j ze in et water zett. Binnen de körtste moalen he’j der wier blad an. Hier he’j ne lieste van zeuwene van de beste plaanten dee’j in thoes steeds wier van niejs kweken köant. Nen neet-ophooldenden streum vitamines!

1. Leantesiepel

Leantesiepel gröait verdan a’j de wörtel in een gleasken water zett. A’j et mer in nen good lechten kamer zett.

2. Knoflook

Knoflook krig makkelik wier wörtel en gröait beheurlik a’j ze in et water zett. De stellekes hebt ne fiene smaak, woermet ze heel good in sauzen of salades köant.

3. Sjinese kole


Doompelt de wörtel van disse plaante in water en zet et in ne good lechte kamer. Loat et doar 1 töt 2 wekke stoan en zet et dan in nen plaantenpot. Der gröait zo wier ne fleenke kole oet.

 

 

4. Basilikum


As de basilikumskötten ongevear 3 töt 4 sentimeter laank wordt, zett ze dan in nen glas met water in rechtstreeks zunlecht. As ze ongevear twee moal zo groot zeent, verpott ze dan in oewen gaarden. Iej hebt al rap ne gezoonde, volgröaide plaante.

5. Sellerie


Sniedet de basis van de sellerie en zet et in een kummeken met laauw water. Zet et in de zunne. Vanoet et middeln gröait der wier blaadkes an. Dit kan eawen doeren. hiernoa kö’j ne wier in de groond potten.

6. Beendsload


Beendsload (mangs ook Romeinsen sload eneumd) gröait wier an a’j ongevear de helfte der van een dag of wat in water zett. Der komt meteen nieje bladen an. Dan kö’j ne in de groond potten.

7. Koriander

Koriander (mangs ook Sjinesen Peterselie eneumd) gröait ook gewoon wier an a’j ne in water zett. Noa een paar deage verpotten, doarnoa wier geneten van den feinen smaak!


Welle: http://pulptastic.com/8-vegetables-can-buy-regrow-forever/

 

Nen ‘groten trad’: niej behaandeltiedperk duur goodkuring kaankerjagend virus

Moandag 2 november 2015
Duur Nicky Woolf

Staark körterbie haalden anblik van sellen van alvleasklierenkaanker. Foto: Stocktrek Images, Inc. / Alamy S/Alamy Stock Photo

Der keump ne nieje kaankerkuur an, woervan as gelearden zegt at et pasjeanten de akelige biewaarkingen van tradisjonele behaandelingen as chemokuur kan bespoaren.

Chemokuren en aandere hudige kaankerbehaandelingen zeent vreselike angeleagenheden, dee eankel waarket umdet kaankersellen heel iets –mer neet völle- mear liedet oonder de ravage dee de kuren anricht, dan de rest van et lief. Et gef nen helen hoop vake verskrikkelike biewaarkingen – van hoaroetval en intern bloden töt verdan mutten spiejen en mangs zelfs de dood.

Mer verleden wekke hef de Food and Drug Administration (FDA), ne soort Voedsel- en Warenautoriteit van de Verenigde Stoaten, vuur et eerst ne behaandeling good ekuurd dee kaankersellen klook anvalt en aandere sellen vuurbie geet, terwiel at et ofwearsteelsel anspoerd wörd um de kaanker te bestrieden.

De kuur het T-VEC (ofkörting van talimogene laherparepvec), mer wörd verkocht oonder maarknaam Imlygic. Et gebrok een an epast virus wat kaankersellen opspoert. De gelearden neumt et nen belangrieken weenst in de stried tegen disse dodelike zeekte. Et waarket duur een modifiseerd soort herpesvirus rechtstreeks in et gezwel te spöaiten. Et geet hier vuural um hoedkaanker, de enniste soort woervuur as et nog mer good ekuurd is.

Et is oontwikkeld duur et biotech-bedrief BioVex oet et Amerikaanse Massachusetts. Det wör in 2011 oawerkocht duur biotech-grootmacht Amgen vuur een miljard dollar. De genetiese samenhaank van et virus –

wat oorsproonkelik oet ne koortslippe van ene van de BioVex-metwaarkers köm – is an epast zodet et bloots kaankersellen kan anvallen. Der wör al länger dacht oawer de meugelikhead van kaankerjagende virussen as ne mear meanskelike en erichte behaandelwieze vuur kaanker. In tegenstelling töt de hudige onkologiese behaandelingen as chemokuren en bestroaling, dee as kaankersellen kapotmaakt mer de rest van et lief ook beskadigt, köant virussen programmeerd worden um bloots de kaankersellen an te vallen, woerduur de pasjeanten hoogoet last hebt van twee deage griep.

Behaandelingen zo as Imlygic waarket tweeledig: et virus vaalt de kaankersellen eerst rechtstreeks an en doarnoa röp et et ofwearsteelsel op um de vrömde sellen an te vallen as et et virus bespuurt. Volgens dr. Stephen Russel, nen oonderzeuker an de Mayo Clinic den as zik wiedt an onkolitiese virotherapie –zo as disse kuren heet- , is de FDA’s goodkuring van Imlygic nen “onmeundigen trad vuurwearts” in de oetwaarking van kaankerbehaandeling.

Virussen zeent “de leste neet-ontdekte biowelle van de natuur”, meant Russell. Imlygic hef zelf offisjeel mer ne vuurzichtige oetwaarking volgens et kliniese oonderzeuk – ne gemiddelde tooname in leawensverwochting van meender as vief moand. Mer achter al dee informasie verteelden Russell det bie oonderzeuke met muze in de Mayo Clinic, grote gezwellen volledig verdwenen.

Et doel was volgens Russell um zowied te kommen det de probeersels op leu net zulke ongeleuflike oetwaarkingen harren, zodat chemokuren en bestroalingen töt et verleden verbannen worden köant.

John Bell, nen oonderzeuker van virale kaankerkuren an de Ottawa Hospital Research Institute in et Canadese Ottawa, zea det T-VEC was bedoold um rechtstreeks in een gezwel in espöaitt te worden, in stea van ne volledige behaandeling oawer et hele lief – de oetkomsten leuten in wat gevallen toch oetwaarkingen duur et hele lief zeen.

Volgens Bell leek et ofwearsteelsel van et lief “wakker te worden” vuur alle gezwellen in et lief, zelfs dee wat neet in espöaitt warren met et virus. De gelearden weett nog neet woerumme.

Sommige kuren gebroekt een an epast soort mazelen, in stea van herpes, as dreager. Beaide Russell en Bell neumden ne proofdeelnemster van Russell, Stacy Erholz, woervan at de ongeneaslike myeloma (bloodkaanker) binnen 36 uur verdween, zowat zoonder biewaarkingen. Virale onkologie-oonderzeukers hopt dit soort woonderboarlike oetkomsten noa te können maken.

Op zikzelf stoande suksesverhalen zo as den van Erholz zeent vanzelfs betekenisloos zoonder de harte siefers oet noamaakbare en herhaalbare probeersels op aanderen. Der zeent op dit ogenblik vergeliekboare behaandelingen in de daarde ontwikkelingsfase. Dit lig nog verskeadene joaren achter op Imlygic, mer et geet vuuroet.

Russell hef gode hoppe at Imlygic “den eersten trad is in de richting van ne totale ummezweei” in kaankerbehaandeling. “Vie köant nog neet zeggen at vie oons oeteandelike doel al haald hebt, want det is nog neet zo. Dit is nog mer enen trad op dee weg”, zea hee. “mer et is wal nen belangrieken trad.”

Oawer ezat van: http://www.theguardian.com/…/fda-approval-imlygic-cancer-hu…