Microsoft kümp met Limbörgs tikbröd

foto: AP

Softwaremaker Microsoft kümp met een Limbörgse tikbröd. Dårmet müt et makkeliker wörden üm Limbörgs te skryven op digitale media.

Et knöpkesbröd geet verskillende vörme vör nen letter geven. Dårnööst hef et ne vörspellingsmögelikheid.  Et wöördebook onthöldt onder mear kombinasys van wöörde en düt vörslagen.

Et programma is volledig dör vrywilligers ontwikkeld. “Der was gin geld vör ne Limbörgse variant. Vör Freesk is der dat byvörbeeld wal. Terwyl Limbörgs völle mear online bruukt wörd as Freesk,” meant Yuri Michielsen van et Limburgs Corpus Woordenboek tegen 1Limburg.nl.

Verleden jår köm et Freesk al uur as språke vör SwiftKey.

Anpassen

Ümdat der zovölle verskillende Limbörgse dialekte zint, zal nit yder dialekt der in zitten. Wal kan yderene wöörde anpassen når wo as et ör good dücht.

Half augüstüs kümp de pruufversy uut. Begin september kümp de echte versy.

Wunnear as Microsoft vör et Nedersaksys met ne versy kümp, dat wet nüms.


welle: hbvl.be via L1.nl
12-08-2017

Microsoft düt MS Paint der achterhen nå 32 jår

Et is dåån met ene van de längstlopende, simpelste digitale tekenprogramma’s van de wærld. Mennigene uut de tachtiger jåren is der met opgröyd.

Microsoft Paint
Microsoft Paint wörd nå 32 jår ‘ofküürd’. (Foto: Samuel Gibbs vör de Guardian)
In öre ankommende  Windows 10-bywarking, de Autumn Creators Update, nemp Microsoft een antal nye kenmarken met. Mer ene van de längstlopende, meest kenmarkende Windows-programma’s geet vör de byle: Microsoft Paint.
Et zat al by de allereerste versie van Windows 1.0 in 1985. Paint was ene van de eerste grafyse bewarkprogramma’s dee op brede skåle gebruukt wörden. Et wör een vast onderdeel van Windows. Paint begun as ne 1-bits monochroomversie van ZSofts PC Paintbrush. Pas in Windows 98 kon Paint JPEGs maken. 

Met de Windows 10 Creators Update gavven Microsoft Paint 3D vry. Dat dreyen nog nööst de olde Paint. Et hef 3D-tekengerei en eenvoldige 2D-beeldbewarkingsmögelikheden. Mer et is gin bywarking van de oorspronkelike Paint en gedreg zik ook nit zo.

Nu hef Microsoft ankondigd dat, nööst Outlook Express, Reader app en Reading list, Microsoft Paint der achterhen geet. Et steet op de lyste van ‘onderdelen dee uut de Windows 10 Autumn Creators Update haald wordt of ‘wordt ofküürd’.

Paint 3D
Paint 3D. Foto: Samuel Gibbs vör de Guardian
Met Paint kon y nooit zo apart völle. Töt 1998 kon y der enkel bitmap (BMP)- en PCX-holders met maken. Mer as y æven rap wat wollen krybelen of gauw knippen en plakken, stünd Paint toch altyd klår, zelvs op wark-komputers.

De nyste versy van Paint vör Windows 7 en höger was al better, mer nog altyd armzalig nööst andere kostenloze programma’s, zo as et onofhankelike Paint.NET.

Wunnær ze Microsoft Paint dådwarkelik uut Windows haalt, müt nog ankondigd worden, net as de presyze uutrol van de Autumn Creators Update.


Welle: Theguardian.com
duur 

Niejen Twitterwet um nog mear te nöalen

Foto: techcrunch.com
Foto: techcrunch.com

Ene van de vervelendste Twitterwetten wörd wippet. Met #beyond140 wordt de naams van leu woerop as iej sprekt neet mear metrekkend in de tekengrenze. Der keump dus mear ruumte vuur diskussie.

Et helpet ook tegen de “Twitterklem”, woerbie zik verdan mear leu met een gesprek bemöait, zodet der zowat gin tekens oawerbliewt en et gesprek vaste löp.

Twitter hef der al met testet en de eerste leu köant et al zeen. Et apenstärtke of apenkrul steet nit mear in et bericht. In stea doarvan keump der in grieze letters boawen te stoan at et een antwoard is. Et bekeande @broeker is vort. Det kan leu loaten deanken det ze neet op iemand antwoardet, mer nen niejen tweet skriewt. Duur op et blaauwe ‘aanderen’ te tikken in de grieze riegel, kön iej zeen an wee as iej skriewt. Doar kön iej der dan ook leu bie doon of vorthalen.

twitter-replies-character-count

Twitter kondigen de veraandering in mei al an. Een antal aandere #beyond140-anpassingen zeent al duurvoord: iej köant oezelf non retweeten en invoogsels zo as foto’s wordt neet met-teld in de tekens.

1474249958_3747437

Toen as Twitter der met köm, zeaden ze eankel at de namen neet met-teld wordt. Neet at ze der geheels neet tusken stoan zollen. Vuur Twitter-veteranen is dit et eande van een tiedperk. Et @-antwoard was et meest herkenboare an Twitter.

 

twitter-reply-screenshots

Van leenks: 1. Broekers wordt oet antwoard haald. De grieze tekst löt zeen an wee as iej skriewt. 2. Zo zeet antwöarde der in de tiedliene oet. 3. Vuur groepsgesprekken tik iej op “aanderen” um leu te kiezen

Et zeent spannende tieden vuur Twitter. Ze hebt al angewen at ze wal oren hebt noar verkoop, mer et skient at grote keupers as Google en Disney et gat vuur den toen dreeid hebt. Vandeage komt ze met öare veerdeel-inkomsten, mer hebt de kunnigmaking verplaatst van de standaard 4 uur ’s middags noar 4 uur ’s nachtes, as verslaggewers nog op een oor ligt. Dit kan wearldkunnig worden van slechte berichten vertroagen, as de inkomsten tegenvaalt.

Terwiel at Twitter 313 miljoen trouwe moandelikse broekers hef, wörd et bedrief ploagd problemen in leaderskop, gröai en opbrengsten. Antwöarde en depere gesprekken eenvooldiger maken, kan helpen um nieje broekers binnen te halen en Twitter-veteranen temeute te kommen.


Duur Josh Constine en Katie Roof
27 oktober 2016

Welle: Techcrunch.com

Plak iej oewen webkam al of? 

James Comey (rechts) zeg at leu öare egenruumte zelf beskaarmen mut. (foto: AFP/Stringer/Getty)
James Comey (rechts) zeg at leu öare egenruumte zelf beskaarmen mut. (foto: AFP/Stringer/Getty)

Earder van et joar maken FBI-direkteur James Comey de tongen lös duur too te gewen at hee den webkam van zinnen komputer ofplakket met plakbaand. Et is misskien verwoonderlik at den baas van et zogenaamd beste spionagekantoor van de wearld zulke McGyver-truuks mut oethalen, mer et slimste was, meanen völle leu, at hee earder zea at ze det juust neet doon mossen, um de nasjonale vealighead. De FBI mos met aandere wöarde dus aait zo mer in oewen komputer können as zee det neudig veunden.

Mer in een kuiervroagen met John Carlin, Assistent Attorney General van et Amerikaanse Gerechtshof, bleef hee et van zikzelf vuur nen bult volk neet bloots goodkuieren, hee veund ook at iederene det mos doon um de egenruumte te beskaarmen.

Toen as Carlin um vreug of hee nog aait zinnen webkam ofplakket, zea Comey: “Echt wal, oh echt wal!” Hee gavven too at ze um doarum “vuur gek zatten”, mer zea at et neet zo vrömd was at den direkteur van den FBI ook un zinne egenruumte gef. “Leu mut achter öare egene vealighead en beskaarming an.”

Oawer et ofplakken van oewen webkam zea hee: “der  zeent wat kloke dinge dee as iej doon köant en dit is der ene van.” Doarbie zea hee ook at hee bie de FBI lange neet den ennigsten was dee zelf an et knutselen warren. “Loopt een willekurig regearingskantoor in en iej zeet oaweral kleane kamera’kes op et skaarm met een lidken der op. Det kö’j ofsloeten.”

“Zo vuurkom iej at leu zoonder machtiging oe begloepet,” verkloaren hee.

In zinnen toosproak vuur et Strategies en Internasjonaal Oonderzeukssentrum reup den FBI-baas op um an oewe “beskaarmingshygiëne” te waarken en neet zo bleend te vertrouwen op oewe apparaten. Hee bedolen at vie et zelf mut regelen en neet annemmen at fabrikaanten oons digitale spölgood as vanzelf beskaarmet.


Duur Ben Taub
15 september 2016
Welle: iflscience.com

 

Facebook hef nieje knöpkes

Facebook gef woonsdag ne nieje wieze van reageren vriej. (Foto: Facebook)

Vanof woonsdag den 24sten februwoari hef Facebook ne nieje wieze van reageren invoord. Iej hoowt non neet mear eankel een duumken te gewen, mer köant oet verskeadene stemmingen kiezen.

Vanof woonsdag
In öar blog löt et grötste sosjale netwaark van de wearld weten at alle aanderhalf miljard Facebookers vanof woonsdag de nieje knöpkes kriegt. Et kan eawen doeren vuurde’j ze zeet.

Zes knöpkes
In stea van et oolde duumke he’j rechtevoort keuze oet zes emotikons, woermet a’j alle geveul bie nen post angewen köant. Nöast et duumken kö’j non ook teunen de’j et grappig, verdretig, helligmakend of ongeleuflik veendt. Ook kö’j der een härtjen toozetten.

Passen neet aait
Facebookers wollen al earder wat mear geveul können teunen, want een duumke passen neet aait bie de oard van et bericht. Facebook hef det lange tegen eheulden, mer zea an et eande van 2014 det ze der oawer noa dachten.


Welle: http://www.nu.nl/internet/4219980/facebook-rolt-nieuwe-like-knop-met-extra-reacties.html