13 readenen woerum iej bie et lokale muziekkorps mut

12890876_971135702940242_1786354994127123723_oBie Wearldsproake.nl lusteret vie allens van Bach töt Gridlok, van Rihanna töt Slavko Avsenik, van AC/DC töt Oscar Peterson en van Martin Garrix töt Morgan Heritage. Woer as disse brede interesse wegkeump? Al joaren sleppet vie in et lokale muziekkorps met oawer de stroate. As et good was vuur volk as Bill Clinton, Gwen Stefani, Aretha Franklin en Samuel L. Jackson, is et ook good vuur oe. Doarumme hier 13 readenen um bie et muziekkorps te goan.

1. Iej wordt nen anpakker.


Legt det striekbot an de kaante en komt van oewe luie breikoonte. In et korps lear iej optreaden, flexibel wean, duurgoan, ummegoan en samenwaarken met aanderen: net wat iej neudig hebt in een bedrief.

2. Iej kriegt gezoondere harsens.


Duur muziek te learen, oontwikkel iej de harsendelen vuur sproake en redenering, mer ook vuur kreatief deanken en probleemoplössing. Oonderzeuk wis doarbie ook een verbaand oet tusken muziek en ruumtelik inzicht; onmisboar bie van allens en nog wat. Van rekkenkeunde töt et klook inpakken van nen auto vuur ne reaize. Studeanten dee as muziek maakt, doot et better bie tests en hebt heugere siefers.

3. Iej kriegt zelfvertrouwen duur zelf-oetdrukking.

Hach, dee middelboare skole… zwarte reande um de ogene, kettens an de knippe, dee doodsköppe op oew shirt… Nee, muziek learen helpet oe neet langs alle misdoaden tegen de mode. Mer et gef oe wal ne oetloatkleppe um oezelf es fleenk te loaten goan. Iej leart zeute troanentrekkers, joaren ’80-krakers, sopperigen funk, et Super Mario-deunke… Zelf-oetdrukking gef oe zelfvertrouwen in den tied van oew leawen de’j et et hardste neudig hebt. Doar he’j in oew volgröaide leawen op alle meugelike wiezen gemak van.

4. Iej leart wat et is um bie ne groep te heuren.

Ken iej iemand in nen muziekkorps? Heur iej vaste van alle feestkes dee as ze samen hebt. Alle kneuterige inside jokes. Zo as ze grienzet as iemand in de groep een flauw muzikaal geintjen oethaalt oonder et spöllen. Of zo as ze mekaar helpet as der ne verbouwing is. ‘Er is er een jarig’ vuur mekaar spölt. En dan zingt “oh wat zijn we blij, niet omdat ie jarig is, maar om de zuiperij”. Muziekleu komt vuur mekaar op.  Samen vort ze nen groten kracht. Det geveul helpt öar in allens in et leawen. Doarnöast heb iej gewoon nen onmeundigen bult wille met mekaar!

5. Iej leart muziek begriepen.

Muziek studeren is neet bloots toonladders en noten learen. Et is les in geskiedenis, kultuur en keunst zo as iej op skole nooit ehad hebt. In ieder geval neet zo in et echt.  Een korps maakt oe een vollediger meanske met nen brederen kiek op de wearld. Iej köant op feestkes nog es oawer wat aanders kuiern as auto’s of et waark. En iej kriegt ne riekere Spotify-lieste.

6. Iej leart det iej deel zeent van een grötter geheel.

Der zit gin “Ik” in et woard “KORPS”!  In een muziekkorps lear iej samenwaarken um een better resultaat te halen. Iej leart wat teamwork is. Oewen inzet telt liek zovölle as van aanderen. A’j neet oefent, mut de rest op oe wochen. Doarumme mut iej oe inzetten. Perfekten les vuur op de waarkvloer, of in oewe familie.

7. Iej komt de skaamte vuurbie.

Want päkke. Den stoeren jongkearl op de tromme en dee woondermooie fluitspölster met dee deepblaauwe ogene trekt allemoal denzelfden vörmelozen zak an. Uniformen zeent non eenmoal neet vuur op de catwalk. Et maakt oe uniform, een geheel. En as iederene der zo bielöp, dut et oe niks wat nen aander der van dech. In nen groep val iej toch neet op. Lekker belangriek! En trouwens, der zeent hele badass päkke bie.

8. Iej leart duurzetten.

Dit woard mut aait in heuwdletters met een blearteken der achter: DISCIPLINE! Bie korpsleaders kön iej neet ouwehoeren oonder de repetisie. Of verdoezelen det iej neet oefend hebt, duur oe te verskoelen achter oewe instrumeantmöage. Et vaalt meteen op. Iej leart oe gedreagen en oe inzetten. Iej mut der wat vuur doon, want et geet neet vanzelf. En et is ook nooit zomear good noa één keer. Een korps leart oe den kop der bie hoolden. Ondaanks alle ofleading.

9. Iej kriegt oethooldingsvermeugen.

Woerumme zeent bloemencorso’s toch aait in et zommer? Et dikke pak oademt neet. En iej slept oe nen pokkel met det stukke kopper. Doarbie mut iej ook nog poesten in det apparaat en tuskenduur locht happen. Of as iej nen taptoe loopt, mut iej regelmoatig gas gewen um op tied in et volgende showfiguur te stoan. Nen optocht van 2,5 uur met ne tromme van 10 kilo um den nekke? Good vuur de rugge. Völle leu vergett det iej vúúr den taptoe al moanden oefend hebt, dus ook al met den toeter of dee tromme slept hebt.

10. Iej weet wat toowieding is.

Iederen woonsdagoawend geet allens an de kaante, want muziek! Toovallig jöarig op den oawnd? Kuiervolk mut mer wochen in thoes, want muziek! De kameröa vroagt vriedagoawend of iej met goat noar et kafee. Kan neet, want ik hebbe een optreaden. Vuurtieds sleppen met instrumeantkoffers, noatieds anhanger wier oetpakken. Op vakaansie? Stökke en oefenpleanken met in den koffer!

11. Iej maakt aanderen blie.

Muziekmaken doo iej nooit allene vuur oezelf. Volk langs de kaante met zeen daansen met keenderkes op de skoolders, nen glimlach op et gezichte. Leu met zeen grooven as de drumline nen vetten cadence spölt. Doar geet et umme.

12. Iej kriegt der gewoon nen machtigen kick van.

12. Et gef oe ne basis vuur alle aandere muziek.

Ken iej den kearl hierboawen nog? Vúúr at Steven Tyler met Aerosmith wearldberoemd wör, spöllen hee trompet in et lokale muziekkorps. Just sayin.

Na, oons ducht as vie oe readen genog hebt egewen um oe vandage nog bie et lokale muziekkorps an te melden. Ze köant oe good broeken!

 

In et Engelse Vootbal geet der nen hoop veraanderen

As iej in Engelaand de skeads anraankt, heb iej vanof noe ne gelle preante te pakken. (foto: premierleague.com)

In et seizoen van 2016/2017 kriegt spöllers dee as achteroet den haals komt tegen spelleaders subiet ne rode kaarte.

De Engelse vootbalboonden Premier League, EFL en de FA hebt zegd at ze gedrag in en um et spel weelt verbetteren. Ze komt met ne hele riegel an nieje regels. Doarmet pakt ze onbeheurlik gedrag an op et veeld.

Oawer de leste veer seizoenen vernömmen Engelse vootbalboonden at gedrag van spöllers en managers tegen spelleaders ‘onbeheurlik roew’ wörden zeent.

Et doel van de regels – respektloos gedrag vermeenderen.

Hier is ne lieste van moatregelen dee as de Premier League, EFL en de FA ankondigd hebt:

Kom iej achteroet den haals of protesteer iej tegen beslissingen, krieg iej van nen Engelsen skeadsrechter ne gelle kaarte. (foto: thesportbible.com)

Verskel met spelleaders

Spöllers kriegt ne gelle kaarte as ze:

  • Zichtboar respektloos gedrag teunt noar spelleaders
  • Boetenzinnig reageert op beslissingen
  • Nen leader rechtstreeks konfronteert
  • Op nen spelleader anvleegt um ne beslissing an te vechten

Beleadigend, grof of kwetsend kuieren of geboaren tegen spelleaders, leawert spöllers ne rode kaarte op.

Spelleaders anraken

  • Ne gelle kaarte vuur neet-aggressief anraken van spelleaders (b.v. um andacht te vroagen).
  • Ne rode kaarte vuur aggressief anvlegen van spelleaders.

Roondum spelleaders

  • Ne gelle kaarte vuur meenstens enen spöller as der twee of mear van een manskap nen spelleader insloett.
  • De FA leg manskappen straf op as ze spelleaders bliewt insloeten.

Gedrag in en roond de baanke

Gedrag van spöllers en vereanigingswaarkers in en roond de baanke en an de ziedliene wörd strakker regeld

  • Spöllers en vereanigingswaarkers mut zik op en roond de baanke hoolden an de Gedragsregels vuur de Technische Zone.
  • Doarbie mut spelleaders zik op professionelen ofstaand van spöllers en vereanigingswaarkers hoolden.

Bericht van de Premier League


Duur Jack Kenmare
20-07-2016
Thesportsbible.com
Welle: http://www.thesportbible.com/football/news-breaking-fa-announce-new-behaviour-rule-that-will-change-things-up-20160720

Oonze Bökkerd-lieste: 5 staarke kearls

Alleman wat der bie heuren wil, kuiert rechtevoort van ne Bökkerd-Lieste. Dan konne vie van Wearldsproake vanzelfs toch neet achter bliewen? Dus hier he’j oonze Bökkerd-lieste.

5. Arnold Schwarzenegger

Bökkerd Arnold in zinne gloriedeage. (Foto: thrillist.com)

Iej köant der van zeggen wat iej weelt, mer oonzen Arnold was in zinne gloriedeage met 1,88 meter nen fleenken kearl en neet vuur niks zeuwenvooldig Mr. Olympia. Schwarzenegger was op zin 22sten al miljonear. Doarnöast wus hee zik ook nog op te waarken töt gouverneur van den Amerikaansen stoat Kalifornië. Mer ja, a’j noar Amerika verhuust is et aait mer de vroage wat der van oew gezoonde leawen oawerblif.

4. Berend Veneberg

Bökkerd Bearnd dut hier radsmieten. (Foto: bd.nl)

Bearnd oet ’n Ham. Heel Nederlaand keant um, want hee was 7 joar lange den Staarksten Kearl van et laand. En met 1,85 meter ook neet echt een pooster. Rechtevoort hef oonzen Bearnd ne egene sportskole en een bevealigingsbedrief.

3. Jarno Hams

Bökker Hams dut boomstamburen. (Foto: wikipedia.org)

Met 1,89 meter is oonzen Vroomshoopsken Hams nen fleenken kearl. Hee dut nog aait döanig met in wedstrieden vuur Staarksten Kearl, en det is he dan ook al zeuwen joar ewest. Nog meuier, Jarno hef et wearldrekord bussleppen op naam.

2. Jón Páll Sigmarsson

Jón Páll Sigmarsson was veervooldig wearldkampioen in zinnen tied. (Foto: haskestrength.com)

Den Ieslaandsen bökkerd Jón Páll Sigmarsson (met bienaam De Viking) is oet egröaid töt et ikoon van beaide Staarkste Kearls-wedstrieden en Bodybuilding. Hee wör 4x wearldkampioen, Europees kampioen en pakten de Skotten ook nog es in op öare Skotse Highland Games. Hee gavven nooit op. Zin härte wal, toen as he 33 joar was.

1. Hafþor Júliús Björnsson

In de HBO-serie Game of Thrones spölt Björnsson “The Mountain”. As hee nöast Lena Headey (Cersei Lannister) steet, kö’j zeen woerumme. (foto: socialsports360.com)

Den Ieslaander Björnsson, den as (neet heel verwoonderlik) de bienaam “Thor” hef, is met 2,06 meter en 190 kilo met recht nen bökkerd. Hee was al es profesjoneel basketbalspöller, en wör Staarksten Kearl van Europa in 2014 en 2015. En hee spölden de rolle van Gregor Clegane (The Mountain) in de HBO-serie Game of Thrones. Björnsson mag op nommer ene umdet hee nog lange neet kloar is.

3 tips vuur bettere smartphone-foto’s

Zowat alleman löp rechtevoort tooverdan met ne kamera in den tuk. Op alle tellefons zit der ene. Et is dan nog wal gin spegelrefleks, mer de technieken wordt verdan better. Instagram is hart oonderweagens um Facebook in te halen as meest bekekkene sosjale medium. Toch geeldt vuur fotografie etzelfde as vuur zovölle zaken: a’j der neet met köant, blif et een keukelspul.

Doarumme, hoold oe vaste, hier wat tips um oewe rapsnaps wat better te maken.

Tip 1. hooldt den eander rechte
Den eander (horizon, vuur de leu dee as gin Plat köant) helpt de harsens oew eawenwicht te bewoaren. steet den eander oet et lood, dan krig oons lichaam ne oproop um recht te goan stoan.

Den foto is skel en doarduur wat ongemakkelik um noar te kieken.

Mer met ne skelle foto kan det neet. Den blif skel, ook al kiek iej der op den kop noar. Zorget a’j oewen horizon dus recht hebt vuur röste an de ogene.

Hier is den eander recht. Wat ne opluchting. (Foto: Darren Rowse. Digital-Photography-School.com)

Tip 2. Gebroekt de Regel van Daarden
Al in de Middeleeuwen harren leu duur det a’j wat skilderden of tekenden, det et dan froai saai was at allens strak in et middeln steund. Doarumme wör de Regel van Daarden oet edacht.

Den foto leenks is neet met de Regel van Daarden emaakt. Et is lange zonnen interessanten foto neet as den rechtsen. (Welle: wikimedia.org)

Trekt deankbeeldig 2 vlakke lienen van leenks noar rechts oawer oew beeld, zode’j 3 eawen grote streppels kriegt. Doot dit ook in de leankte. Iej verdeelt dus oew beeld in 9 eawen grote blukke. In wat tellefonkamera’s zit dit reuster al standaard in. A’j den eander non op de eunterste of böawenste liene zett en oew foto-oonderwaarp op 1 van de sniedpeunten van disse blukke, wörd de foto völle meuier um noar te kieken. Iej köant ook oolde foto’s biesnieden töt disse verhooldingen.

Tip 3. Zorgt vuur kieklienen en verhoolding
Okee, iej hebt den den eander recht, allens verdeeld in 9 blukke, et oonderwaarp op 1 van de sniedpeunten… knips! Mer a’j kiekt, lik det dal lange zo depe neet as in et echt. Der zit ja niks in de foto woerlangs a’j ofstaanden köant inskatten.

Dissen foto is betrekkelik saai. De twee teurnkes stoat stief in et middeln, den eander strak op et middeln en et oge wörd neet echt de deepte in trökken. Der gebuurt neet völle in dissen foto. (Welle: Wikipedia)

Oaweral um oe hen zeent kieklienen. Dee stroate of det pad woerlangs a’j loopt. Twee grote keien langs de kaante. De rikken langs een gröslaand. Allemoal vertelt ze et oge wo depe of de foto is.

De rikken vormet hier ne dudelike kiekliene woerlangs as et oge van vuurten noar den veurtoornd achteran etrökken wörd. Den eander (strak op de böawente liene van de regel van daarden) dut etzelfde. (Welle: http://neibauer30.blogspot.nl/)

Bonustip. Bewaarket de foto eerst, vuurde’j ne postet.
Völle leu pleart zomear wat foto’s et net op. Doarnoa vroagt ze zik of woerumme of der gin meanske noar kik. Smartphonekamera’s maakt meestal wat vale, fletse foto’s. In Instagram kö’j al nen hoop biestellen an heelderhead, kontrast, wöarmte, verzöadiging en sfeer. Met ne app as Snapseed (vuur iPhone en Android) kö’j det nog wat better. Doot der wat met.