Brit heel misskien geneazen van HIV

Gushenkova/Shutterstock
Gushenkova/Shutterstock

Britse dokters stoat misskien op et reandke um ne kuur vuur HIV te veenden. Ne samenwaarking van vief universiteaten hef akelig vuurzichtig ankondigd at bie tests met ne nieje behaandeling op den eersten in ne riegel van 50 pasjeanten gin virus mear in zien blood veunden wör. Det gef hoppe det de nieje kuur anslöt. Et is belangriek um der bie te zeggen at et nog heel vrog dag is en det et nog eawen ofwochten is of et echt waarket.

De foonkelnieje behaandelwieze volget dree treaden. Den eersten trad is bestoande anti-retrovirale medisienen broeken um te vuurkommen at T-sellen (de sellen van et ofwearstelsel dee as met HIV besmet zeent) miljoenen dubbelgängers van et virus oetspiejet. Doarmet wörd et virus indamd. As tweeden trad spöait ze pasjeanten in met een aander virus, woerduur as et ofwearstelsel nen oppepper krig. Zo wörd et staark genog um de nog besmette T-sellen op te rumen.

As leste gavven ze den kearl een tweede medisien met as naam vorinostat. Det maakt de sloapende T-sellen wakker, woerduur as ze dwungen wordt um HIV-verwaante proteïnes lös te loaten. Et verstaarkte ofwearstelsel is der fel op as nen helligen hoond en grip meteen. Dissen techniek neumt ze de ‘kick-en-kill-anpak’.

De gelearden hopt at de nieje behaandeling alle spoers van et virus oet et lief zuwert, met inbegrip van de sloapende sellen dee as et mangs wal joarenlange vaste hooldt. Toch betekent dit ook meteen at de dokters neet wisse zeent of et vuur längeren tied helpet.

“Et zol geweldig wean as de kuur anslöt,”  zea den 44-jöarigen pasjeant tegen de The Sunday Times. “Ze hebt mie et blood een paar wekke leden noakekken en gin woarnemboar virus veunden. Mer det kan ook van de anti-retrovirale behaandeling kommen. Det mut vie dus nog zeen.”

Der is mer één meanske op de wearld ooit geneazen van HIV.  In 2007 kreeg den Amerikaan Timothy Ray Brown vuur zin leukemie volledig niej beenmaarg in Duutslaand. Det kreeg hee van enen den as immuun was tegen HIV. De stamsellen in et nieje maarg herpakken zin hele ofwearstelsel en vervungen zin egene kaankersellen met niejen dee bestaand warren tegen HIV. Dree joar noa den ingreep en zoonder anti-retrovirale medisienen treufen de dokters gin spoer mear van et virus in Brown zien blood. Hee was van beade zeektes tegelieke geneazen.

Dan zol iej meanen at det mer vuur alle pasjeanten doan mut worden. Toch is det is nog neet zo seempel. Iej mut froai völle geluk hebben wil iej der ene veenden den as én immuun is én woervan as et maarg bie den oontvanger past. Det is dus ginne algemene oplössing.  Mer as de dokters der umhen köant waarken met disse nieje wieze, zollen doar 37 miljoen leu op de wearld baat bie können hebben. As et anslöt – en det is nog ne hele grote vroage – doert et nog joaren vuurdet et te kriegen zal wean.


Duur Josh Davis
3 oktober 2016
Welle: iflscience.com

Nen ‘groten trad’: niej behaandeltiedperk duur goodkuring kaankerjagend virus

Moandag 2 november 2015
Duur Nicky Woolf

Staark körterbie haalden anblik van sellen van alvleasklierenkaanker. Foto: Stocktrek Images, Inc. / Alamy S/Alamy Stock Photo

Der keump ne nieje kaankerkuur an, woervan as gelearden zegt at et pasjeanten de akelige biewaarkingen van tradisjonele behaandelingen as chemokuur kan bespoaren.

Chemokuren en aandere hudige kaankerbehaandelingen zeent vreselike angeleagenheden, dee eankel waarket umdet kaankersellen heel iets –mer neet völle- mear liedet oonder de ravage dee de kuren anricht, dan de rest van et lief. Et gef nen helen hoop vake verskrikkelike biewaarkingen – van hoaroetval en intern bloden töt verdan mutten spiejen en mangs zelfs de dood.

Mer verleden wekke hef de Food and Drug Administration (FDA), ne soort Voedsel- en Warenautoriteit van de Verenigde Stoaten, vuur et eerst ne behaandeling good ekuurd dee kaankersellen klook anvalt en aandere sellen vuurbie geet, terwiel at et ofwearsteelsel anspoerd wörd um de kaanker te bestrieden.

De kuur het T-VEC (ofkörting van talimogene laherparepvec), mer wörd verkocht oonder maarknaam Imlygic. Et gebrok een an epast virus wat kaankersellen opspoert. De gelearden neumt et nen belangrieken weenst in de stried tegen disse dodelike zeekte. Et waarket duur een modifiseerd soort herpesvirus rechtstreeks in et gezwel te spöaiten. Et geet hier vuural um hoedkaanker, de enniste soort woervuur as et nog mer good ekuurd is.

Et is oontwikkeld duur et biotech-bedrief BioVex oet et Amerikaanse Massachusetts. Det wör in 2011 oawerkocht duur biotech-grootmacht Amgen vuur een miljard dollar. De genetiese samenhaank van et virus –

wat oorsproonkelik oet ne koortslippe van ene van de BioVex-metwaarkers köm – is an epast zodet et bloots kaankersellen kan anvallen. Der wör al länger dacht oawer de meugelikhead van kaankerjagende virussen as ne mear meanskelike en erichte behaandelwieze vuur kaanker. In tegenstelling töt de hudige onkologiese behaandelingen as chemokuren en bestroaling, dee as kaankersellen kapotmaakt mer de rest van et lief ook beskadigt, köant virussen programmeerd worden um bloots de kaankersellen an te vallen, woerduur de pasjeanten hoogoet last hebt van twee deage griep.

Behaandelingen zo as Imlygic waarket tweeledig: et virus vaalt de kaankersellen eerst rechtstreeks an en doarnoa röp et et ofwearsteelsel op um de vrömde sellen an te vallen as et et virus bespuurt. Volgens dr. Stephen Russel, nen oonderzeuker an de Mayo Clinic den as zik wiedt an onkolitiese virotherapie –zo as disse kuren heet- , is de FDA’s goodkuring van Imlygic nen “onmeundigen trad vuurwearts” in de oetwaarking van kaankerbehaandeling.

Virussen zeent “de leste neet-ontdekte biowelle van de natuur”, meant Russell. Imlygic hef zelf offisjeel mer ne vuurzichtige oetwaarking volgens et kliniese oonderzeuk – ne gemiddelde tooname in leawensverwochting van meender as vief moand. Mer achter al dee informasie verteelden Russell det bie oonderzeuke met muze in de Mayo Clinic, grote gezwellen volledig verdwenen.

Et doel was volgens Russell um zowied te kommen det de probeersels op leu net zulke ongeleuflike oetwaarkingen harren, zodat chemokuren en bestroalingen töt et verleden verbannen worden köant.

John Bell, nen oonderzeuker van virale kaankerkuren an de Ottawa Hospital Research Institute in et Canadese Ottawa, zea det T-VEC was bedoold um rechtstreeks in een gezwel in espöaitt te worden, in stea van ne volledige behaandeling oawer et hele lief – de oetkomsten leuten in wat gevallen toch oetwaarkingen duur et hele lief zeen.

Volgens Bell leek et ofwearsteelsel van et lief “wakker te worden” vuur alle gezwellen in et lief, zelfs dee wat neet in espöaitt warren met et virus. De gelearden weett nog neet woerumme.

Sommige kuren gebroekt een an epast soort mazelen, in stea van herpes, as dreager. Beaide Russell en Bell neumden ne proofdeelnemster van Russell, Stacy Erholz, woervan at de ongeneaslike myeloma (bloodkaanker) binnen 36 uur verdween, zowat zoonder biewaarkingen. Virale onkologie-oonderzeukers hopt dit soort woonderboarlike oetkomsten noa te können maken.

Op zikzelf stoande suksesverhalen zo as den van Erholz zeent vanzelfs betekenisloos zoonder de harte siefers oet noamaakbare en herhaalbare probeersels op aanderen. Der zeent op dit ogenblik vergeliekboare behaandelingen in de daarde ontwikkelingsfase. Dit lig nog verskeadene joaren achter op Imlygic, mer et geet vuuroet.

Russell hef gode hoppe at Imlygic “den eersten trad is in de richting van ne totale ummezweei” in kaankerbehaandeling. “Vie köant nog neet zeggen at vie oons oeteandelike doel al haald hebt, want det is nog neet zo. Dit is nog mer enen trad op dee weg”, zea hee. “mer et is wal nen belangrieken trad.”

Oawer ezat van: http://www.theguardian.com/…/fda-approval-imlygic-cancer-hu…