Meugelik oseaan op niej oontdekten wearld

Proxima b, met öaren zunnestearn en twee aandere planeten in zicht. (ESO/M. Kornmesser)

Steunden verleden augustus de wetenskoppers nog op de baanken um te vieren at ze ne nieje wearldachtige planeet veunden harren, non hebt ze alwier wat niejs. Dee wearld, dee as ze Proxima b neumd hebt, hef nen oseaan en nen dunnen daampkreenk.

Een antal Fraansken van et Nasjonale Sentrum vuur Wetenskoppelik Oonderzeuk (NSWO) hef det zegd in een persbericht. “Den planeet hef misskien water an de oppervlakte, en doarumme meugelik ook leawen. Et mag ook nen ‘oseaanplaneet’ wean, woer as nen oseaan de hele oppervlakte beslöt. Vergeliekboar met een antal iesmoanen van Jupiter of Saturnus.”

Et wör aait al annömmen at de wearld water har, mer de oonderzeukers köant det eankel nog mer ‘noagoan’ met rekkenkeunde töt at den planeet ne moal vuur de stearn langs keump. Pas dan köant ze et echt bekieken en oonderzeuken. Een joar op Proxima b doert mer 11,2 deage, mer de eerste vuurbiegaank mu’w nog zeen. En et is mer de vroage of det ooit geet geburen.

content-1475839958-proximab1.jpg
Vergeliek tusken samenstelling van aandere planeten en van Proxima b, met duursnee op den y-as en massa op den x. Et is of net oonze earde of et hef nen fleenken oseaan. (NSWO)

Doarumme mossen de oondervorskers et doon met ne gaddering data, wetenskoppelike skattingen, benöaderingen en komputernoabootsingen. Zo konnen ze de meest vuur de haande liggende verdeling van massa op Proxima b. In een völbesprökken oonderzeuk wat ze op arXiv zat hebt, rekkent ze det de duursnee ongevear 0,94 töt 1,4 moal zo groot as oonze Wearld is. As de lege skatting klopt, mut et ne onmeundig dichte, metaalachtige karn hebben. Ene wat wal tweedaarde van de hele massa is.

Der zol nen rotsachtigen maantel umhen zitten, net as bie de earde. Duur dit nöast nen hoop aandere rotsachtige wearlden en planten te leggen, kon et team inskatten det der water mut wean. Mer neet mear as 0,05 perseant van de hele massa van de planeet. Det lik wier mirakels völle op oons eegne blaauwe stearnstipke.

As de heugere skatting woar is, was de verhoolding massa tusken rotskarn en oseaan ongevear 50 um 50. Det zol betekenen at dee hele wearld oonder nen oseaan van 200 km deep zit.

Wo as et ooit bekiekt, der kan in ieder geval ne oard oseaan wean. Neet onbedudend is ook at de noabootsingen angeewt at der nen dunnen daampkreenk mut wean.

Op dit ogenblik is et nog neet mear as giswaark. Et kan eawengood wean at disse rotswearld löag, weust, dreuge en leawenloos is. Mer et hef der verdan mear skien van at der een tweede thoes vuur de leu “um de dure” lig.

Et persbericht leus ook det “et woarskienlik is at der vlöaiboar water an et oppervlak is woerduur as der ook leawen kan wean.”

ANen vuurstelling van wo as Proxima b der oetzeen kan. Kortbie den rooien dwergstearn Proxima Centauri stoat de stearns Alpha Centauri A en B . ESO/M. Kornmesser

Dissen “noaberwearld” is nog neet echt zeen, mer der is genog indirekt bewies det he besteet. Hee verstekt zik net achter den rode dwergstearn, den as 99,85 perseant meender fel braandt as oonze zunne.

De boetenste delen van dit stearnstelsel zeent akelig koold, mer Proxima B dreeit zo kort bie dissen (noar verhoolding) koolden stearn, det et der in teorie ideaal woarm is vuur vlöaiboar oppervlaktewater. En as der water is, is der leawen.

Den wearld dreeit vaste um den stearn, wat inheuld at ene ziede aait in et lecht zit en den aanderen aait in n duusteren. Proxima b hef volgens eerste berekkeningen temperaturen roond de -40°C. As et nen daampkreenk hef, wat dit nieje oonderzeuk wal angef, kan den temperatuur wal 30°C in et lecht wean en neet leger as -30°C an de duustere kaante.

Dit is perfekt vuur nen oppervlakteoseaan, of et enen wearldbreden is of mearderen, verspreaden, net as hier op earde. Et eerste idee is neet zo vrömd. Der zeent der al een antal bekeand. Der zit der ene oonder de ieskappe van Jupiter’s Europa en ene oonder Saturnus zien Enceladus.

Proxima b dreeit binnen et woarme wonboare bereik van zinnen stearn. Et hef der skien van det den oseaan neet bevröaren is. In ieder geval neet an de dagkaante. As et rekkenwaark klopt, hef den planeet nen oseaan zo as vie dee hier ook hebt. En misskien, heel misskien, zweamp der wal van allens in.

Zol Proxima b der zo oetzeen? Vadim Sadovski/Shutterstock

Duur Robin Andrews
7 oktober 2016
Welle: iflscience.com

Bolivia’s tweede grötste mear is non ne dreugvlakte

22 januwoari 2016
duur Pedja Kalajdzic

Poopomear oetdreugd

1

Et satelietbeeld leenks teunt et Poopomear in 1986. Rechts is wat der nen moand terugge nog van oawer is. Foto: USGS/AP

2

Visker Valerio Huanca steet bie nen viskeboot op wat ooit den wal van et Poopomear was. Foto: David Mercado / Reuters

3

Nen visker löp vuurbie een stel boten dee as earder vuur de viskerieje broekt wörden. Foto: Juan Karita/AP

4

Oonderzeuk wis oet at miljoenen visken en hoonderden veugel dood zeent duur et verdwienen van et Poopomear. foto: David Mercado/AP

5

In et oawer eblewene van et döarpken Untavi geet oold-visker Cirilo Choque noar zin nieje woark as metselder. Volgens Reuters wonn der eerst 500 families in et döarpken, woervan as twee daarde vort is. Foto: Juan Karita/AP

6

Et mear wör veugelloos verkloard noa de oetdreuging in desember verleden joar. Mer duur wat reagen is der wier wat water, woerduur as de flamingo's oet et noabieliggende Uru Uru-mear zeent wier ekömmen. Foto: Juan Karita/AP

7

De umgewing, dee as vroger oonder ne grote watermassa lea, zut der non oet as ne löage weuste. Foto: David Mercado/Reuters

10

Et mear is wal es earder oet edreugd en toen köm et water wal wier. Oonderzeukers meant at det neet wier gebuurt. Foto: Juan Karita/AP

9

Visker Rene Valero op zinnen boot op et oetdreugde mear. Foto: David Mercado/AP

8

Foto: Juan Karita/AP

Et Poopomear besleug ooit meer as 2500 kilometer in et veerkaant, mer is non offisjeel oetdreugd. Doarmet verdreugden de leawensgroond vuur meerdere doezende leu, hoonderden veugel en miljoenen visken. – Det keump duur de opwoarming van de wearld, meant oonderzeukers.

Kleane viskeboten ligt der verloaten bie, skienboar middeln in ne dreuge vlakte. Kewers doot zik tegood an de mennigte visken- en veugelkadavers dee as grote delen van et laandskop bedekket. Oonder de hete zunne vechtet meeuwen um de leste kleane pläskes.

Et Poopomear, ooit Bolivia’s tweede grötste binnenmear, wör vurige moand offisjeel opdreugd verkloard.

40 deage leden nog water

Den umtrek wör bewoond duur ne gröaiende mienbouwgemeenskop, dee as van et mearwater ofhaankelik warren. Lokale boeren en gemeenskoppen as Untavi zörgden vuur den dageliksen kost, met bievuurbeeld visken en aandere waarken dee as verbeunden zeent an et Poopomear, volgens niejsburo Reuters, dee as de strekke in Bolivia’s zuudwestelike Oruro-distrikt bezocht hebt.

Een viskekadaver herinnert der nog an at hier nog neet zo lange leden water was. FOTO: DAVID MERCADO / REUTERS

– “Nog mer 40 deage leden was hier water, en flamingo’s. Der was roem water woer as non nog een paar kleane doonkere steas zeent,” zeg Valerio Calle Rojas, ene van de 150 viskers oet Untavi, tegen Reuters.

“De meeste leu zeent net as et water verzweunden. Edwungen um vort te trekken. Toen as et mear oetdreugden, zeent miljoenen visken dood egoan. Doarduur harren de veugel gin etten en zeent ongevear 500 eanden en flamingo’s dood, blik oet oonderzeuk.”

Den lokalen visker hef vief keender en dech der non oawer um etzelfde te doon as wat dree daarde van zin doarp – ongevear 500 families – de leste dree joar edoan hef: vluchten en vanniejs beginnen in aandere delen van Bolivia, in Argentinië of Sjili.

El Niño’s skoold

Et Poopomear lig 3700 meter boawen den zeespegel, in de korkdreuge hoogvlaktes oonder de Andes. Et mear hef dus al earder slachtoffer ewest van et grillige klimaat. Vuur 20 joar dreugden et mear ook zowat helemoal oet. Mer et water begun wier op te kommen en bedekten op zin meest 2500 kilometer in et veerkaant. Det gebuurt neet wier, meant oonderzeukers.

Visker Abraham Fulguera heuld zinne viskerkaarte in de heugte. Hee waarket non as bouwvakker in Untavi, terwiel as aanderen zeent vort trökken. “Ik hoppe a’w gin spookdoarp wordt,” zeg hee tegen niejsburo AP, dee ook in de strekke was. FOTO: JUAN KARITA / AP

Met det de ieskappen in de Andes verdwient, nemt ze ook de welle vuur et Poopomear met. Mer der spölt nog meer. De dreugte keump vuural van et wearfenomeen El Niño.

– “Vroger köm El Niño um de tien joar vuur, en doerden dan twee joar. Doarnoa har et Poopomear wier acht joar een normaal klimaat,” verteelt Milton Perez, professor bie de Universiteat in Oruro.

Mer duur opwoarming van de wearld en pasifiese streumingen keump El Niño non um de dree joar, volgens den professor.

– “Dus een joar met El Niño en dan een joar met La Niña en een joar met normaal klimaat. Doar hef et Poopomear neet genog an um zik te herstellen. En et wörd alverdan slimmer.”


Welle: http://www.nrk.no/urix/bolivias-nest-storste-innsjo-har-blitt-en-orken-1.12762803