Knalt u ryke of klook: Fortnite-börse by universiteiten

Fortnite spöllen vöär uwe universitaere study. (Foto: Epic Games/Paul Tassi)

Et unwys populaere skeetspel Fortnite höld de jungelüde werldwyd van de stråte en universiteiten spölt dår händig up in. Se beedt nye studenten nu börsen üm vöär öär Fortnite-team te spöllen, want der is seriöös geld an te verdenen. Dat is te leysen by The Guardian.

Yderene tüsken 8 en 18 jår old sal et underwyl al es probeerd hebben of der minstens van ehöyrd hebben: et unwys populaere online skeetspel Fortnite. Nu as bekendheden en instituten et gåt insetten, krigt et steyds vasteren voot in de samenleyving.

Moorden sunder bloud
In et populaere skeetspel wordt 100 spöllers tegelyke edropped up een eiland en müt se mekaar med geweyren, hamers en alle andere mögelike moordwåpens üm seype helpen. Den lätsten wat oaverblivt, wint. Toch is et spel neet bloderig. Den wat ümbracht wörd, verdwynt simpelweg. Dat is ene van de reydenen dat et so breed espöld wörd. Et spel süt der neet al te leyvensecht uut en der sit nen hoop humor in. De karakters köänt dummige danskes en de makers hebt der selvs nen diskotheek in ebowd.

Rekords
Fortnite brekt alle rekords. Volgens YouTube-gamejournalist Ryan Wyatt hevt et spel nu al de meyste uploads van spelverloopvideo’s in ne månd ooyt. Een rechtstreyks up YouTube uut esünden tournament up 25 meert wör ruum 42 miljuun mål bekekken.

Seriöös prysengeld
De Ashland University uut Ohio geyt nu een Fortnite-team uprichten, so dat de universiteit kan meddoon an de tournamenten. Ouk Missouri Baptist University hevt interesse.

Dat de universiteiten der in duket is neet so gek as y kykt når et prysengeld. Epic Games, et bedryf achter Fortnite, hevt ne slordige $ 100 miljuun (ungevear € 85 miljuun) an belöning upsyd esat.

Ashland University’s e-sportcoach Josh Buchanan saggen de vöärdelen van Fortnite. “Et spel verstarked uwe kreativiteit. En der sit flink wat samenwarkingsmögelikheden in,” sea Buchanan teagen Variety. “As spöller by uns team kryg y coaches en medwarkers üm u wydter te helpen. Neet enkel vöär et spel, mär ouk by uwe study.”

Den nu bekendsten Fortnitespöller en -YouTuber is Tyler ‘Ninja’ Blevins, den as der as ene van de eersten by was üm et live te gån spöllen up YouTube. Et spel besteyt krap een jår, mär Blevins harket når skatting al ungevear $ 350.000 (sowat € 300.000) in de månd binnen an YouTube-inkumsten.

Ouk artysten as Drake en Travis Scott sint fervente spöllers. Sporters pryst et kompetityve element in et spel. Vootbalspöllers neamt selvs de danskes oaver van winnende Fortnite-karakters üm duulpünten te vyren.

Töt nu to likt et spel vöäral unskuldig tydverdryf, med seriöse inkumsten. Reyden vöär panyk sowyso neet.

In et Engelse Vootbal geet der nen hoop veraanderen

As iej in Engelaand de skeads anraankt, heb iej vanof noe ne gelle preante te pakken. (foto: premierleague.com)

In et seizoen van 2016/2017 kriegt spöllers dee as achteroet den haals komt tegen spelleaders subiet ne rode kaarte.

De Engelse vootbalboonden Premier League, EFL en de FA hebt zegd at ze gedrag in en um et spel weelt verbetteren. Ze komt met ne hele riegel an nieje regels. Doarmet pakt ze onbeheurlik gedrag an op et veeld.

Oawer de leste veer seizoenen vernömmen Engelse vootbalboonden at gedrag van spöllers en managers tegen spelleaders ‘onbeheurlik roew’ wörden zeent.

Et doel van de regels – respektloos gedrag vermeenderen.

Hier is ne lieste van moatregelen dee as de Premier League, EFL en de FA ankondigd hebt:

Kom iej achteroet den haals of protesteer iej tegen beslissingen, krieg iej van nen Engelsen skeadsrechter ne gelle kaarte. (foto: thesportbible.com)

Verskel met spelleaders

Spöllers kriegt ne gelle kaarte as ze:

  • Zichtboar respektloos gedrag teunt noar spelleaders
  • Boetenzinnig reageert op beslissingen
  • Nen leader rechtstreeks konfronteert
  • Op nen spelleader anvleegt um ne beslissing an te vechten

Beleadigend, grof of kwetsend kuieren of geboaren tegen spelleaders, leawert spöllers ne rode kaarte op.

Spelleaders anraken

  • Ne gelle kaarte vuur neet-aggressief anraken van spelleaders (b.v. um andacht te vroagen).
  • Ne rode kaarte vuur aggressief anvlegen van spelleaders.

Roondum spelleaders

  • Ne gelle kaarte vuur meenstens enen spöller as der twee of mear van een manskap nen spelleader insloett.
  • De FA leg manskappen straf op as ze spelleaders bliewt insloeten.

Gedrag in en roond de baanke

Gedrag van spöllers en vereanigingswaarkers in en roond de baanke en an de ziedliene wörd strakker regeld

  • Spöllers en vereanigingswaarkers mut zik op en roond de baanke hoolden an de Gedragsregels vuur de Technische Zone.
  • Doarbie mut spelleaders zik op professionelen ofstaand van spöllers en vereanigingswaarkers hoolden.

Bericht van de Premier League


Duur Jack Kenmare
20-07-2016
Thesportsbible.com
Welle: http://www.thesportbible.com/football/news-breaking-fa-announce-new-behaviour-rule-that-will-change-things-up-20160720