Wo kryg y de Duytse en Nederlandse Platskryvers wyr by mekaar?

“De penne is machtiger as et zwerd,” höyr y wal es. En by et Saksys skryven wörd det akelig duydelik.

Verder lezen